Climate and Health Impacts of Residential Wood Combustion in Finland

Julkaisun otsikon käännös: Puun pienpolton ilmasto- ja terveysvaikutukset Suomessa

Mikko Savolahti

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Kohonneet pienhiukkaspitoisuudet hengitysilmassa aiheuttavat merkittäviä kansanterveydellisiä haittoja. Viime vuosikymmeninä pienhiukkasten päästöjä on saatu tehokkaasti vähennettyä lainsäädännön avulla, erityisesti teollisuuden ja liikenteen pakokaasujen osalta. Puun pienpolton päästöjä ei kuitenkaan ole rajoitettu vastaavasti, ja pienpoltto onkin noussut monissa maissa merkittävimmäksi päästöjä aiheuttavaksi sektoriksi. Puun polttamisen on ajateltu olevan hiilineutraalia, jolloin ilmastopolitiikka on usein suosinut puun käytön lisäämistä, vaikka sen aiheuttamat ilmanlaatuongelmat olisikin tiedostettu. Viime vuosina kuitenkin myös biomassan polttamisen ilmastovaikutukset ovat saaneet paljon tieteellistä kiinnostusta, liittyen sekä mustan hiilen päästöihin että muutoksiin maapallon hiilivarastoissa. On osoitettu, että puun polttamisella on ilmastovaikutuksia, jotka voivat olla samaa suuruusluokkaa tai suurempia kuin fossiilisilla polttoaineilla. Tässä väitöskirjassa tarkastellaan puun pienpolton aiheuttamia ilmasto- ja terveysvaikutuksia. Työssä esitetään perusteellinen laskentamenetelmä, jolla voidaan arvioida puun pienpolton aiheuttamia päästöjä Suomessa. Lisäksi työssä tutkitaan mahdollisten päästövähennyskeinojen vaikuttavuutta ja kustannuksia. Työssä esitetään myös menetelmä maapallon säteilypakotteeseen vaikuttavien, Suomen leveysasteilla tapahtuvien päästöjen ilmastovaikutuksen laskemiseksi, ja sovelletaan menetelmää käytännössä. Lopuksi työssä on esitetty mallintamalla tuotettu arvio pienpoltosta seuraavista terveyshaitoista Suomessa, sekä nykytilanteessa että erilaisissa skenaarioissa. Väitöskirjassa osoitetaan, että puun pienpoltto on suurin pienhiukkasten ja mustan hiilen päästölähde Suomessa. Suhteessa Suomen kasvihuonekaasupäästöihin ja mitattuihin hengitysilman pienhiukkaspitoisuuksiin, puun pienpolton päästöjen todetaan olevan merkittäviä sekä ilmasto- että terveysvaikutusten osalta. Toisaalta väitöskirjassa osoitetaan myös, että päästöjä ja niiden haittavaikutuksia on mahdollista vähentää informatiivisilla ja hallinnollisilla keinoilla.
Julkaisun otsikon käännösPuun pienpolton ilmasto- ja terveysvaikutukset Suomessa
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Järvinen, Mika, Vastuuprofessori
  • Karvosenoja, Niko, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-8965-2
Sähköinen ISBN978-952-60-8966-9
TilaJulkaistu - 2020
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

  • puunpoltto
  • päästöt
  • hiukkaset
  • ilmastonmuutos
  • ilmansaasteet

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Puun pienpolton ilmasto- ja terveysvaikutukset Suomessa'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä