Asiakkaan rooli rakennusalan innovaatioprosesseissa ja -johtamisessa

Matti Sivunen

  Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

  Abstrakti

  Innovaatioihin investoiminen voi nostaa rakennusalan yritysten kannattavuutta ja parantaa niiden kilpailuetua. Valitettavasti rakennusala on tehoton innovaatioiden tuottamisessa. Rakennushankkeessa kiinteistön omistaja eli asiakas on keskeisessä roolissa innovaatioihin liittyvissä päätöksissä. Kirjallisuudessa on kuitenkin tutkittu verrattain vähän asiakkaan roolia rakennusalan innovaatioprosessissa. Tämä väitöskirja tutkii rakennushankkeen asiakkaan roolia rakennusalan innovaatioprojekteissa ja kuinka asiakas voi hallita innovaatioprosessia rakennushankkeen hankesuunnittelu- ja suunnitteluvaiheessa. Tutkimuksessa käytetään sekä numeerista että laadullistat aineistoa. Tutkimuksessa käytetään mixed method –tutkimusstrategiaa ja useita eri tutkimusmenetelmiä aineiston keräämiseen ja analysointiin. Eri tutkimusmenetelmiä on käytetty, jotta voidaan paremmin ymmärtää rakennusalan verkostoja ja toimijoiden välisiä monimutkaisia suhteita. Tutkimuksen päätuloksena on se, että kiinteistön omistajalla on merkittävä rooli rakennusalan innovaatiotoiminnassa. Tutkimuksen tuloksena väitetään, että i) yritysten kannattaa ottaa asiakas aktiivisesti mukaan innovaatioprojekteihin, koska se tukee yrityksiä pääsemään innovaatioprojektin tavoitteisiin; ja ii) asiakkaat voivat tarkentaa innovaatioiden tarvettaan ja johtaa innovaatiotoimintaa rakennuksen käyttöarvotavoitteen, rakennusprojektiin liittyvien riskien ja välitavoitteiden määrittämisen avulla. Tutkimus esittelee ja testaa kolmea uutta työkalua, joilla asiakas voi hallita innovaatioprosessia rakennushankkeen suunnitteluvaiheessa. Useita innovaatioita otettiin käyttöön rakennushankkeessa, jossa työkaluja testattiin. Tutkimus edistää rakennusalan innovaatiotoiminnan tieteenalan tietämystä tutkimalla empiirisesti asiakkaan roolia rakennusmarkkinoilla. Tutkimus tukee näkemystä, jonka mukaan rakennusalan innovaatiota ei tyypillisesti implementoida pelkästään rakennusalan yrityksiin vaan yksittäisiin rakennushankkeisiin. Tutkimus korostaa asiakkaan roolia implementointiprosessissa. Tutkimus näyttää esimerkinomaisesti, että hyödyntämällä sopivia työkaluja tilaaja voi hallita innovaatioihin liittyvää riskiä ja vaatia rakennushankkeen osapuolia hallitsemaan ja implementoimaan muutoksia rakennushankkeen aikana. Mixed method –tutkimuksena tutkimus lisää odotettua tutkimuksellista monimuotoisuutta rakennusalan tieteenalalla. Tutkimus suosittelee, että jatkossa on erittäin kiinnostavaa sekä syventää että laajentaa rakennusalan innovaatioviitekehystä asiakkaan näkökulmalla ja tutkia tarkemmin kuinka rakennusalan innovaatiotoiminta vaikuttaa koko rakennusmarkkinoiden toimintaan.
  Julkaisun otsikon käännösAsiakkaan rooli rakennusalan innovaatioprosesseissa ja -johtamisessa
  AlkuperäiskieliEnglanti
  PätevyysTohtorintutkinto
  Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
  Valvoja/neuvonantaja
  • Junnila, Seppo, Vastuuprofessori
  • Junnila, Seppo, Ohjaaja
  Kustantaja
  Painoksen ISBN978-952-60-6388-1
  Sähköinen ISBN978-952-60-6389-8
  TilaJulkaistu - 2015
  OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

  Tutkimusalat

  • hankesuunnittelu
  • hankinnat
  • rakennuttaminen
  • rakennusalan innovaatiotoiminta
  • suunnittelun johtaminen

  Sormenjälki

  Sukella tutkimusaiheisiin 'Asiakkaan rooli rakennusalan innovaatioprosesseissa ja -johtamisessa'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

  Siteeraa tätä