Circulating and Eddy-Current Losses in Random-Wound Electrical Machines

Julkaisun otsikon käännös: Kierto- ja pyörrevirtahäviöt pyörökuparikäämityissä sähkökoneissa

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Tämä työ keskittyy resistiivisiin häviöihin sähkökoneiden käämityksissä. Erityistä huomiota kiinnitetään kiertovirtoihin pyörökuparikäämityksissä. Työssä kehitetään viisi laskennallisesti tehokasta metodia, joista yksi on analyyttinen piirimalli ja loput neljä ovat 2-ulotteisia numeerisia elementtimenetelmämalleja. Piirimalli ja kaksi numeerista mallia keskittyvät kiertovirtoihin, kun taas loput mallit huomioivat myös pyörrevirrat. Työssä kehitetään myös tilastollinen malli pyörökuparikäämityksiin liittyvän epävarmuuden mallintamiseen. Lisäksi työssä analysoidaan suurta joukkoa suurnopeusepätahtikoneiden mittausdataa, jota käytetään myös tilastollisen mallin validointiin. Simulaatioiden mukaan kaikki laskentamallit tuottavat hyväksyttävän tarkkoja tuloksia selvästi tavanomaista numeerista analyysiä nopeammin. Pyörrevirrat huomioivat numeeriset mallit ovat erityisen tarkkoja. Mittausten perusteella tilastollinen malli selittää kiertovirtahäviöissä havaitun vaihtelun hyvin. Mitatuissa koneissa on huomattavia kiertovirtahäviöitä. Keskimäärin ne lisäävät käämityshäviöitä 60 prosenttia, mutta vaihtelu saman tuotesarjan koneiden välillä on suurta. Simulaatioiden mukaan myös 50 Hz:n nimellistaajuudelle suunnitellut koneet voivat olla alttiita kiertovirtahäviöille, etenkin jos niitä syötetään suuntaajalla.
Julkaisun otsikon käännösKierto- ja pyörrevirtahäviöt pyörökuparikäämityissä sähkökoneissa
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Arkkio, Antero, Vastuuprofessori
  • Belahcen, Anouar, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-7542-6
Sähköinen ISBN978-952-60-7541-9
TilaJulkaistu - 2017
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

  • Kiertovirrat
  • pyörrevirrat
  • elementtimenetelmä

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Kierto- ja pyörrevirtahäviöt pyörökuparikäämityissä sähkökoneissa'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä