Characteristics of mobile technology diffusion - Quantitative research of mobile handset features

Julkaisun otsikon käännös: Mobiiliteknologioiden leviämisen ominaispiirteet: Kvantitatiivinen tutkimus matkapuhelinten ominaisuuksista

Antti Riikonen

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Nopea innovointi mobiiliteollisuudessa, sekä siitä seurannut kehitys peruspuhelimista edistyneisiin ja monikäyttöisiin laitteisiin, aiheuttaa uudenlaisia haasteita mobiiliteknologioiden leviämisen tutkimiseen. Aikaisempi tutkimus innovaatioiden diffuusiosta on selittänyt kuinka ja miksi matkapuhelimet ja niiden teknologiset sukupolvet leviävät. Tämä analyysin taso tarjoaa kuitenkin rajoitetutusti ymmärrystä yksittäisistä teknologioista ja laiteominaisuuksista. Tämä väitöskirja mittaa, käsitteellistää ja tuottaa empiiristä aineistoa uusien mobiiliteknologioiden diffuusiosta. Työ keskittyy matkapuhelinteknologioiden ja erityisesti tehdasasennettuihin laitteisto- ja ohjelmisto-ominaisuuksiin. Vuosilta 2003-2012 tutkimusta varten kerätyt aineistot edustavat toisiaan täydentäviä näkökulmia diffuusioilmiöön, matkapuhelinmallikohtaisista myyntitiedoista, -hinnoista, sekä laitekannasta mobiilipalveluiden käyttöön. Tutkimus tekee menetelmäkontribuution luomalla viitekehyksen kompleksisten teknologisten innovaatioiden leviämisen mittaamiseen sekä vertailemalla metodeja ja aineistoja toisiinsa. Tulokset korostavat selkeästi määriteltyjen mittareiden tärkeyttä saatavilla olevien aineistojen välisistä eroista johtuen. Teoreettiset kontribuutiot sisältävät tunnettujen diffuusiomallien soveltamista uudenlaiseen aineistoon, sekä empiirisiä tuloksia matkapuhelinten tuoteominaisuuksien ja eliniän suhteesta. Väitöskirja tuottaa myös toimialaymmärrystä mobiiliteknologioiden diffuusiomalleista ja niiden käytännön merkityksestä. Teknologioiden leviäminen noudattavaa s-muotoista kuvaajaa, sisältäen isoja eroja leviämisen alkuvaiheessa ennen nopean kasvun takeoff-pistettä. Tutkimus löysi tyypillisen hintatason mobiiliteknologioiden ja ominaisuuksien takeoff-pisteelle sekä näytti matkapuhelinten hintojen ja myyntimäärien suhteen olevan melko lineaarinen teknologiatasolla. Perinteisten innovaatioiden diffuusiossa käytettyjen tutkimusmetodien näytettiin yleisesti soveltuvan mobiiliteknologioiden ja tuoteominaisuuksien leviämisen tutkimiseen.
Julkaisun otsikon käännösMobiiliteknologioiden leviämisen ominaispiirteet: Kvantitatiivinen tutkimus matkapuhelinten ominaisuuksista
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Hämmäinen, Heikki, Vastuuprofessori
  • Töyli, Juuso, Ohjaaja
  • Smura, Timo, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-7186-2
Sähköinen ISBN978-952-60-7185-5
TilaJulkaistu - 2016
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

  • Teknologinen innovaatio
  • leviäminen
  • matkapuhelin
  • tuoteominaisuus
  • Internet-protokolla

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Mobiiliteknologioiden leviämisen ominaispiirteet: Kvantitatiivinen tutkimus matkapuhelinten ominaisuuksista'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä