Changing the Old and Designing the New - Contradictions in Visual Communication Design

Julkaisun otsikon käännös: Vanha muuttuu ja uutta suunnitellaan. Ristiriidat visuaalisen muotoilun suunnittelussa.

Ulla Björklund

  Tutkimustuotos: Doctoral ThesisMonograph

  Abstrakti

  Tässä työssä visualisen muotoilun suunnitteluprosessia tarkastellaan osana laajempia muutostarpeita. Kulttuurihistoriallisen toiminnan teorian (Engeström 1987) käsitteiden avulla muutoksen kannalta keskeiset teemat paikannetaan ja määritellään suunnitteluprosessin konteksti. Meidän tulee hyödyntää erilaisia tiedon alueita ja taata yhteistyö erilaisten toimijoiden välillä, voidaksemme ratkaista monimutkaisia muotoilu ongelmia (Seitamaa-Hakkarainen et al. 2017). Tutkimuksessa selvitetään minkälaisia historiallisia ristiriitoja visuaalisen suunnittelijan työssä on läsnä. Aineistona ovat kaksi tapaustutkimusta, joista analysoidaan ristiriitoja. Ensimmäinen aineisto on julkaisun visuaalinen päivitys, ja toinen on ajatushautomo Demos Helsingin visuaalinen muotoilu. Etnografisin menetelmin kerätty aineisto koostuu haastatteluista ja havainnoinnista (kenttämuistiinpanot, valokuvat, ääni- ja videotallenteet). Suunnitteluprosessista paikannetaan muutos dialektisia ristiriitoja analysoiden (Engeström & Sannino 2011). Laajempi muutosprosessi kuvataan ekspansiivisen oppimisen sykliä käyttäen (Engetröm 2010). Lisäksi hyödynnetään Mediakonseptia (Töyry & Helle 2009) suunnitteluprosessin kontekstin määrittelyssä. Historialliset työn lajit (Victor and Boynton 1998) tukevat ristiriitojen historiallista tulkintaa. Tutkimuksen tulokset kertovat visuaalisen muotoilun suunnittelussa läsnä olevan historiallisen ristiriidan: Miten yhdistää käsityömäinen työtapa suunnittelutyöhön, jossa korostuu monialainen yhteistyö ja konseptien suunnittelu? Käsityömäinen työtapa, jossa korostuvat yksilölliset työtavat ja epämuodolliset verkostot, ja jonka tuloksena saadaan ainutkertaisia tuotteita, on läsnä molemmissa tapaustutkimuksissa. Sekä suunnittelijan työssä, että ympäröivässä kontekstissa. Samanaikaisesti suunnittelijan työssä vaaditaan yhteistyötä ja ryhmätyötaitoja erilaisten toimijoiden kanssa, kuten massa räätälöinnissä ja prosessin tehostamisessa.  Vaihteleviin muotoilun tarpeisiin vastataan erilaisin muotoiluprosessein ja työtavoin. Lisäämällä ymmärrystä erilaisista tavoista hyödyntää muotoilua, voimme paremmin määritellä minkälaiselle muotoilulle prosessin kussakin vaiheessa on kysyntää, ja kohdentaa oikeanlaista muotoiluosaamista sille parhaiten soveltuvaan vaiheeseen. Muutosprosessien johtajat voisivat hyödyntää tietoa siitä millaista arvoa erilaisilla visualisoinneilla on prosessin eri vaiheissa. Konseptien visualisoinnissa käytettävien työkalujen kehittämiselle on tarvetta. Kuvallisen muotoilun suunnittelu pystyy parhaiten tukemaan muutospyrkimyksiä, silloin, kun muotoilijan ja hänen kanssaan yhteistyötä tekevän tahon toiminnalla on yhteinen työn kohde ja yhteisesti määritellyt työkalut, työn säännöt, yhteisö ja työnjako.
  Julkaisun otsikon käännösVanha muuttuu ja uutta suunnitellaan. Ristiriidat visuaalisen muotoilun suunnittelussa.
  AlkuperäiskieliEnglanti
  PätevyysTohtorintutkinto
  Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
  Valvoja/neuvonantaja
  • Leinonen, Teemu, Vastuuprofessori
  • Seitamaa-Hakkarainen, Pirita, Ohjaaja, Ulkoinen henkilö
  • Töyry, Maija, Ohjaaja
  Myöntöpäivämäärä19 marrask. 2021
  JulkaisupaikkaEspoo
  Kustantaja
  Painoksen ISBN978-952-64-0585-8
  Sähköinen ISBN978-952-64-0586-5
  TilaJulkaistu - 19 marrask. 2021
  OKM-julkaisutyyppiG4 Monografiaväitöskirja

  Tutkimusalat

  • visuaalisen viestinnän suunnittelu
  • graafinen suunnittelu
  • muotoiluprosessi
  • ristiriidat
  • toiminnan teoria
  • muutos

  Sormenjälki

  Sukella tutkimusaiheisiin 'Vanha muuttuu ja uutta suunnitellaan. Ristiriidat visuaalisen muotoilun suunnittelussa.'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

  Siteeraa tätä