Challenges of an LCA based decision making framework – the case of EU sustainability criteria for biofuels

Julkaisun otsikon käännös: Elinkaariarviointiin pohjautuvan päätöksenteon haasteet liittyen EU:n biopolttoaineille asettamiin kestävyyskriteereihin

Kati Koponen

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Euroopan unioni (EU) on Uusiutuvan energian direktiivissään (RED) asettanut 10 %:n tavoitteen uusiutuvan energian käytölle liikennesektorilla vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteen lisäksi EU on julkaissut biopolttoaineille kestävyyskriteereitä, joihin sisältyy kasvihuonekaasupäästöjen (khk-päästö) laskentamenetelmä biopolttoaineiden päästövähennyksen määrittämiseen fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. Ainoastaan kestävyyskriteerit täyttävät biopolttoaineet lasketaan mukaan uusiutuvan energian tavoitteisiin ja voivat hyötyä kansallisista tukijärjestelmistä. Khk-päästöjen laskentamenetelmä perustuu elinkaariarviointiin (LCA), jota käytetään usein biopolttoaineiden kestävyyden määrittelyssä. Tässä väitöskirjassa tutkitaan, miten elinkaariarviointiin perustuva työkalu sopii biopolttoaineisiin liittyvään politiikkasidonnaiseen päätöksentekoon ja mitä haasteita arviointiin liittyy. Vaikka elinkaariarviointia on käytetty laajasti tuotteiden ympäristövaikutusten arviointiin, menetelmään sisältyy edelleen haasteita liittyen esimerkiksi järjestel-märajaukseen, päästöjen allokointiin eri tuotteiden välillä sekä laskentaparametrien määrittelyyn. Kun elinkaariarviointia käytetään poliittisessa päätöksenteossa, tarvittavat yksinkertaistukset voivat lisätä menetelmään liittyviä haasteita. Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, ettei RED:n khk-laskentamenetelmä yksin riitä biopolttoaineiden ilmastohyötyjen varmistamiseen. Työssä annetaan kriteeristölle useita kehitysehdotuksia. RED:n laskentaohjeistusta tulisi selkeyttää liittyen laskentamenetelmän tulkintaan, lähtötietojen hyväksyttävyyteen sekä niiltä vaadittavaan tarkkuustasoon. Khk-laskentaan liittyvät epävarmuudet tulisi tunnistaa ja huomioida, sillä elinkaariarviointi esittää aina vain arvion todellisuudesta. Hintaperusteisen allokaation soveltaminen energia-allokoinnin sijaan selkeyttäisi tuotteiden välisiä taloudellisia syy-seuraus suhteita sekä RED:n tuplalaskentasääntöä jäte- ja tähdepohjaisille raaka-aineille. Tärkeä lisäys RED:n khk-laskentaan olisi tunnistaa bioenergian tuotantoon liittyvät mahdolliset ekosysteemien hiilivarastojen vähenemät ja menetetty hiilensidonta. Nämä vaikutukset voidaan tunnistaa huomioimalla maankäytön vertailutilanne bioenergian elinkaariarvioinnissa. RED:n kestävyyskriteereitä ja EU bioenergiapolitiikkaa tulisi edelleen kehittää, jotta taattaisiin tehokkaimmin ilmastonmuutoksen hillintää tukevien bioenergiajärjestelmien käyttö.
Julkaisun otsikon käännösElinkaariarviointiin pohjautuvan päätöksenteon haasteet liittyen EU:n biopolttoaineille asettamiin kestävyyskriteereihin
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Syri, Sanna, Vastuuprofessori
  • Soimakallio, Sampo, Ohjaaja, Ulkoinen henkilö
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-6794-0
Sähköinen ISBN978-952-60-6795-7
TilaJulkaistu - 2016
OKM-julkaisutyyppiG5 Artikkeliväitöskirja

Tutkimusalat

  • elinkaariarviointi
  • biopolttoaineet
  • kestävyyskriteerit
  • epävarmuus
  • järjestelmärajaus
  • maankäytön vertailutilanne

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Elinkaariarviointiin pohjautuvan päätöksenteon haasteet liittyen EU:n biopolttoaineille asettamiin kestävyyskriteereihin'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä