Brain Mechanisms Underlying Perception of Naturalistic Social Events

Julkaisun otsikon käännös: Luonnollisenkaltaisten sosiaalisten tapahtumien havaitsemisen aivomekanismit

Juha Lahnakoski

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Eräs sosiaalisen kognitiivisen neurotieteen tärkeimmistä tavoitteista on ymmärtää miten aivot mahdollistavat kaikki ne taidot, joita tarvitaan saumattomaan sosiaaliseen vuorovaikutukseen ihmisten kesken. On kuitenkin epäselvää, kuinka aiemmin yksinkertaistetuissa kokeissa havaitut koetulokset yleistyvät monimutkaisiin luonnollisenkaltaisiin tilanteisiin, joissa useita sosiaalisia vihjeitä pitää pystyä seuraamaan yhtä aikaa. Tässä väitöskirjassa koehenkilöille esitettiin luonnollisen kaltaisia sosiaalisia vuorovaikutustilanteita elokuvien avulla ja tutkitaan aivojärjestelmiä, jotka osallistuvat ärsykkeiden eri piirteiden havainnointiin keskittyen erityisesti elokuvien sosiaaliseen sisältöön. Aivojen toimintaa mitattiin toiminnallisen magneettikuvauksen avulla. Lisäksi osassa kokeista mitattiin silmänliikkeitä ja kerättiin koehenkilöiltä arvioita heidän toiminnastaan. Yhdessä kokeista koehenkilöiden katselutapaa ja elokuvan tulkintaa manipuloitiin ohjeistamalla heitä katsomaan elokuvaa eri näkökulmista. Aivotoiminnan analysointiin käytettiin useita lähestymistapoja: parametrisia malleja ärsykepiirteistä, koehenkilöiden aivoaktivaatioiden välistä korrelaatiota ja riippumattomien komponenttien analyysia sekä verkostoanalyysia. Ensimmäisessä osatyössä vertailtiin ärsykepiirteiden havaitsemiseen liittyvää aivoaktivaatiota ja aivojen toiminnallisia verkostoja luonnollisen kaltaisen ärsykkeen aikana ja löydettiin verkostoja, jotka osallistuvat puheen, äänen, liikekategorioiden ja alhaisen tason visuaalisten piirteiden analysointiin. Toinen osatyö valottaa useiden eri sosiaalisten piirteiden analysointiin osallistuvien aivoalueiden organisaatiota. Tulokset viittavat siihen, että ylemmän ohimouurteen takaosa on sosiaaliselle havainnoinnille tärkeä aivoalue, joka mahdollisesti yhdistää hyvin monipuolista sosiaalista informaatiota. Kolmannen osatyön tulokset puolestaan tukevat hypoteesia, että ihmisten tulkitessa ulkomaailmaa samalla tavoin heidän aivotoimintansakin muuttuu samankaltaisemmaksi. Yhtenevät tulokset osoittavat, että sekä yksinkertaisten ärsykepiirteiden ja sosiaalisen sisällön analysointiin, että korkean tason perspektiiviin ottamiseen liittyvää aivotoimintaa voidaan tutkia monimutkaisen audiovisuaalisen ärsykkeen aikana.
Julkaisun otsikon käännösLuonnollisenkaltaisten sosiaalisten tapahtumien havaitsemisen aivomekanismit
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Sams, Mikko, Vastuuprofessori
  • Nummenmaa, Lauri, Ohjaaja
  • Jääskeläinen, Iiro, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-5957-0
Sähköinen ISBN978-952-60-5958-7
TilaJulkaistu - 2014
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

  • sosiaalinen kognitio
  • perspektiivin ottaminen
  • aivot

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Luonnollisenkaltaisten sosiaalisten tapahtumien havaitsemisen aivomekanismit'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä