Muutosohjelman rajojen hallinta ja muutosvalmius ohjelman käynnistysvaiheessa

Päivi Hoverfält

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisMonograph

Abstrakti

Monesta toisiinsa liittyvästä projektista koostuvat muutosohjelmat yleistyvät sekä yrityksissä että julkisissa organisaatioissa. Projektijohtamisen tutkimus on tunnistanut monimutkaisten muutosohjelmien erityispiirteitä, mutta niiden vaikutusta muutosohjelmien johtamiseen ei toistaiseksi ole käsitelty riittävästi. Aiempi tutkimus on lisäksi tarkastellut projekteja ja muita tilapäisiä organisaatioita pääosin ympäristöstään irrallisina ja eristettyinä, vaikka etenkin laajaan muutokseen tähtäävät ohjelmat ovat monin tavoin kytköksissä kontekstiinsa. Tämä projekti- ja ohjelmajohtamisen kenttään sijoittuva väitöstutkimus tarkastelee muutosohjelmien käynnistys- ja suunnitteluvaiheen johtamista. Tutkimus keskittyy ohjelman keskeisten toimijoiden aktiviteetteihin, joilla he hallitsevan ohjelman vuorovaikutusta sen organisaatioympäristön kanssa. Muutosohjelmaa tarkastellaan tilapäisenä organisaationa, ja tutkimuksessa sovelletaan organisaatioteorian käsitteitä organisatorisista rajoista ja rajojen hallinnan aktiviteeteista ohjelman ja sen emo-organisaation välisen yhteyden tarkasteluun. Abduktiivisena monitapaustutkimuksena toteutetussa tutkimuksessa tarkastellaan kolmea suurta palvelualan organisaatiota, jotka ovat käynnistäneet merkittävän muutosohjelman. Pääasiallisen aineiston muodostavat 58 ohjelmien alkuvaiheeseen osallistuneiden henkilöiden haastattelua. Tulokset osoittavat, että käynnistyvä muutosohjelma on jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Analyysin perusteella tunnistetaan kymmenen erityyppistä aktiviteettia, joilla ohjelman toimijat muodostavat, muovaavat, ylittävät ja sulkevat käynnistyvän ohjelman rajoja. Tulosten valossa aktiivinen muutosohjelman rajojen hallinta on yhteydessä ohjelman toteuttamisvalmiuden muodostumiseen. Tulosten perusteella eri rajojen hallinnan aktiviteetit edistävät ohjelman toteuttamisvalmiutta eri näkökulmista. Erityisesti nousee esiin käynnistyvän muutosohjelman tarve autonomialle. Lisäksi tutkimus nostaa esiin kontekstitekijöitä, joiden ehdotetaan vaikuttavan muutosohjelman varhaisen vaiheen etenemiseen ja onnistumiseen. Tutkimuksen löydökset lisäävät ymmärrystä tilapäisten organisaatioiden syntymisestä ja niiden vuorovaikutuksesta kontekstinsa kanssa. Tulokset havainnollistavat tilapäisen organisaation rajojen muodostumista ja kehitystä. Lisäksi tulokset täydentävät muutosvalmiuden käsitettä muutosohjelman toteuttamisvalmiuden näkökulmasta. Muutosohjelmia toteuttavien organisaatioiden näkökulmasta tulokset kannustavat kiinnittämään huomiota ohjelman alkuvaiheeseen ja erityisesti keinoihin, joilla käynnistyvä ohjelma kytketään organisaation muihin rakenteisiin ja toimintaan.
Julkaisun otsikon käännösMuutosohjelman rajojen hallinta ja muutosvalmius ohjelman käynnistysvaiheessa
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Artto, Karlos, Vastuuprofessori
  • Martinsuo, Miia, Ohjaaja, Ulkoinen henkilö
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-4642-6
Sähköinen ISBN978-952-60-4643-3
TilaJulkaistu - 2012
OKM-julkaisutyyppiG4 Tohtorinväitöskirja (monografia)

Tutkimusalat

  • ohjelmajohtaminen
  • projektijohtaminen
  • tilapäiset organisaatiot
  • organisatorinen muutos
  • organisaation rajat
  • rajojen hallinnan aktiviteetit

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Muutosohjelman rajojen hallinta ja muutosvalmius ohjelman käynnistysvaiheessa'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä