BloomCasting for publish/subscribe networks

Julkaisun otsikon käännös: BloomCasting for publish/subscribe networks

Mikko Särelä

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Yksi Internetin puutteista on se, ettei ole mitään kaikille sovelluksille yhteistä tapaa nimetä informaatiota. Julkaisija/tilaaja-malli on yksi ehdotus, jolla Internet-arkkitehtuuria voisi muuttaa tämän puutteen korvaamiseksi. Väitöskirjassani kehitän julkaisija/tilaaja-malliin pohjautuvan verkkoarkkitehtuurin, joka pohjautuu työlleni PSRIP-projektissa. Arkkitehtuuri koostuu kohtaamisjärjestelmästä, joka yhdistää julkaisijat ja tilaajat, ja Bloom-suodattimiin pohjautuvasta monen vastaanottajan viestintäkanavasta, jolla julkaistu sisältö toimitetaan tilaajille. Internetin kattavalla kohtaamisjärjestelmällä on korkeat vaatimukset. Tutkin kahta erilaista menetelmää: paikallisiin reitityspolitiikoihin pohjautuvaa järjestelmää ja toinen hajautettuihin hajautustauluihin pohjautuvaa järjestelmää. Ensimmäisen haasteena on skaalautuvuus erityisesti silloin, kun kaikki Internetin verkot eivät osallistu järjestelmän ylläpitoon. Jälkimmäinen on ongelmallinen, sillä siihen pohjautuvat järjestelmät eivät voi taata, mitä reittiä julkaisu ja tilaus -viestit kulkevat järjestelmässä. Näin viesti saattaa kulkea myös julkaisijan tai tilaajan kilpailijan verkon kautta. Ehdotan väitöskirjassani menetelmää, joka yhdistää reunoilla politiikkaan pohjautuvan julkaisu/tilaaja reitityksen ja verkon keskellä yhdistää nämä erilliset saarekkeet hierarkista hajautettua hajautustaulua hyödyntäen. Julkaisujen toimittamiseen tilaajille käytän Bloom-suodattimiin pohjautuvaa järjestelmää. Osoitan väitöskirjassani, että Bloom-suodattimien käyttö pakettien reitittämiseen voi aiheuttaa verkossa merkittäviä vikatilanteita, esimerkiksi pakettiräjähdyksen, silmukan, tai samaan vuohon kuuluvien pakettien moninkertaistumisen. Nämä ongelmat aiheuttavat verkolle turvallisuus- ja luotettavuusongelmia, jotka voidaan ratkaista kolmen tekniikan yhdistelmällä. Ensinnäkin, Bloom-suodattimiin laitettavat polun osia merkitsevät nimet lasketaan kryptografiaa hyödyntäen, ettei hyökkääjä kykene laskemaan Bloom-suodatinta haluamalleen polulle ilman verkon apua. Toisekseen, reitittimet määrittävät Bloom suodatinparametrit paikallisesti siten, ettei pakkettiräjähdyksiä tapahdu. Kolmannekseen, kukin reititin uudelleen järjestelee Bloom-suodattimen bitit varmistaen, ettei suodatin ole enää sama, jos paketti kulkee esimerkiksi silmukan läpi ja palaa samalle takaisin samalle reitittimelle.
Julkaisun otsikon käännösBloomCasting for publish/subscribe networks
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Ott, Jörg, Vastuuprofessori
  • Nikander, Pekka, Ohjaaja
  • Schultz, Göran, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-4148-3
Sähköinen ISBN978-952-60-4149-0
TilaJulkaistu - 2011
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'BloomCasting for publish/subscribe networks'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä