Blends of dissolved cellulose with acrylic acid copolymers or microfibrillated cellulose

Julkaisun otsikon käännös: Liuotetun selluloosan seokset akryylihappokopolymeerien tai mikrofibrilloidun selluloosan kanssa

Eve Saarikoski

    Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

    Hakutulokset