Beyond Formal Risk Management: Sensemaking in Riskwork

Julkaisun otsikon käännös: Muodollisen riskienhallinnan yli: merkityksellistäminen riskityössä

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Tämä väitöskirja pyrkii syventämään ymmärrystämme riskeihin liittyvästä työstä organisaatioissa. Tutkimus kytkee muodollisen riskienhallinnan "improvisoituihin" käytäntöihin. Teoreettisena viitekehyksenä toimii merkityksenmuodostumiseen ja merkityksenantoon keskittyvä sensemaking-näkökulma. Se tarkastelee mikrotason prosesseja, joiden avulla toimijat muodostavat yhteisiä käsityksiä ja koordinoivat toimintaansa. Väitöskirja koostuu johdannosta ja kolmesta esseestä. Ne analysoivat hienojakoisia mekanismeja ja eri tekijöitä, jotka vaikuttavat riskien ymmärtämiseen ja käytännön työhön. Kaikki kolme esseetä ovat empiirisiä tutkimuksia, joista ensimmäiset kaksi ovat yksittäistapaustutkimuksia finanssialan monialayhtiössä, ja kolmas essee on kenttätutkimus. Tutkimus pyrkii edistämään erityisesti viimeaikaisia kirjallisuuden suuntauksia laskentatoimen ja riskityön alalla. Ensimmäinen essee liittyy riskityön "viestinnällisen käänteen" suuntaukseen. Se tutkii, miten organisaation muodollinen riskienhallintajärjestelmä täydentyy "improvisoidulla" riskityöllä, jota muut organisaation toiminnot toteuttavat keskenään ilman riskienhallintaosaston aktiivista roolia. Toinen essee sijoittuu laskentatoimen ja riskityön "emotionaaliseen käänteeseen". Tutkimus pyrkii valaisemaan varainhoidon riskityön ja (asiakkaan) tunteiden monimutkaisia vuorovaikutussuhteita varainhoidon kontekstissa. Essee pureutuu siihen, miten varainhoitajat pyrkivät ymmärtämään ja merkityksellistämään asiakkaan tunne-elämää asiakassuhteen aikana – hallitakseen sekä asiakkaan että varainhoitoyrityksen riskejä. Kolmas essee liittyy laskentatoimen "kerronnalliseen käänteeseen". Tutkimus tarkastelee, miten erilaiset toimijat muodostavat käsityksensä mahdollisuuksista ja riskeistä uudenaikaisen hajautettujen tilikirjojen laskentateknologian kuten lohkoketjujen alalla. Se osoittaa, miten kertomukset voivat lisätä tiettyjen mahdollisuus- ja riskikäsitysten uskottavuutta ja myös marginalisoida vaihtoehtoisia näkökulmia.
Julkaisun otsikon käännösMuodollisen riskienhallinnan yli: merkityksellistäminen riskityössä
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Vaivio, Juhani, Vastuuprofessori
  • Huikku, Jari, Ohjaaja
  • Sinha, Vikash, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-64-1489-8
Sähköinen ISBN978-952-64-1490-4
TilaJulkaistu - 2023
OKM-julkaisutyyppiG5 Artikkeliväitöskirja

Tutkimusalat

  • riskienhalinta
  • riskityö
  • merkityksellistäminen
  • merkityksen antaminen

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Muodollisen riskienhallinnan yli: merkityksellistäminen riskityössä'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä