Rajaobjekteista seuraava askel - Insinöörien välisen kommunikoinnin kehittäminen osallistamisobjektien avulla

Venlakaisa Hölttä

  Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

  Abstrakti

  Globalisaatio, kiristyvä maailmanlaajuinen kilpailu, ja tuotteiden monimutkaistuminen on korostanut tehokkaan kommunikaation merkitystä yrityksissä. Tässä työssä tutkitaan miten insinöörit käyttävät tuotetietoa kommunikoidessaan eri ongelmanratkaisutilanteissa tuotteen elinkaaren aikana keskittyen erityisesti suunnittelu-, tuotanto- ja ylläpitovaiheisiin. Tyypillisesti insinöörit kommunikoivat eri tuotetietodokumenttien avulla. Tässä työssä käytetään 'rajaobjekti'- ja 'osallistamisobjekti'konsepteja näiden dokumenttien teoreettisessa tarkastelussa. Rajaobjektit ovat tässä työssä tuotetiedon ilmentymiä kuten komponenttipiirustus ja huoltomanuaali, joita käytetään kommunikoinnin välineinä. Tuotetiedon käyttäminen rajaobjekteina ei kuitenkaan ole riittävää, sillä ne eivät osallista ihmisiä ongelmanratkaisuun. Tämän vuoksi käytetään osallistamisobjekteja, jotka tässä työssä ovat muokattavia tuotetiedon ilmentymiä (esim. 2D piirustus, jota insinöörit muokkaavat yhdessä). Nämä osallistamisobjektit kutsuvat ongelmanratkaisuun insinöörit, jotka tuovat mukanaan kriittisen kontekstitiedon. Tässä työssä tutkitaan kontekstitiedon merkitystä insinöörien välisessä kommunikoinnissa sekä sitä, miten tämä kontekstitieto voidaan liittää kommunikointiin. Empiirinen osa tästä tutkimuksesta koostuu kolmesta tapaustutkimuksesta perinteisissä valmistavan teollisuuden yrityksissä. Aineistonkeruumenetelminä käytettiin haastatteluita, havainnointeja, tulevaisuuden ennakointidialogia ja simulaatiopeliä. Aineisto analysoitiin laadullisin menetelmin. Tulokset osoittavat, että kontekstitiedon kommunikointi ei ole riittävää, mikä aiheuttaa haasteita. Esimerkiksi suunnittelija tuottaa huonolaatuisia komponenttipiirustuksia, sillä hän ei ymmärrä tuotannon kontekstia ja sen aiheuttamia rajoitteita. Nämä haasteen johtavat ajan tuhlaamiseen ja lisätyöhön. Tulokset osoittavat myös, että osallistamisobjektien käyttöä tulisi lisätä insinöörien välisessä kommunikaatiossa, jotta kriittinen kontekstitieto saadaan mukaan keskusteluun. Tämä vähentää puuttuvan kontekstitiedon aiheuttamia ongelmia. Työn tuloksia voidaan hyödyntää suunnitellessa sellaisia yhteistyöjärjestelmiä, jotka huomioivat varsinaisen sisällön lisäksi kontekstitiedon. Lisäksi tulosten avulla voidaan tehdä tuotetiedon käytöstä joko rajaobjekteina tai osallistamisobjekteina, suunnitelmallisempaa eri ongelmankäsittelytilanteissa.
  Julkaisun otsikon käännösRajaobjekteista seuraava askel - Insinöörien välisen kommunikoinnin kehittäminen osallistamisobjektien avulla
  AlkuperäiskieliEnglanti
  PätevyysTohtorintutkinto
  Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
  Valvoja/neuvonantaja
  • Nieminen, Marko, Vastuuprofessori
  • Nieminen, Marko, Ohjaaja
  Kustantaja
  Painoksen ISBN978-952-60-5448-3
  Sähköinen ISBN978-952-60-5449-0
  TilaJulkaistu - 2013
  OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

  Tutkimusalat

  • kommunikointi
  • rajaobjekti
  • osallistamisobjekti
  • kontekstitieto
  • ongelmanratkaisu
  • yhteistyöjärjestelmät

  Sormenjälki

  Sukella tutkimusaiheisiin 'Rajaobjekteista seuraava askel - Insinöörien välisen kommunikoinnin kehittäminen osallistamisobjektien avulla'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

  Siteeraa tätä