Kaupunkien kehittämisprojektit täyttymyksen ja vesittymisen välimaastossa

  Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

  Abstrakti

  Väitöskirja tarkastelee toimintakykyä rajoittavia mekanismeja kaupunkien kehittämisessä ja uudistamisessa (urban regeneration). Yhteenveto-osassa edetään tutkimuskirjallisuuteen perustuvista havainnoista kohti artikkeleiden antia. Silloin siirrytään samalla rajoitteiden erittelystä kohti keinoja, joilla rajoitteista voitaisiin vapautua tai vähintään tulla niistä tietoisiksi. Keinovalikoimaan kuuluu käsitteitä, lähestymistapoja ja menetelmällisiä ratkaisuja. Duisburgin tapauksessa TV-elokuvien ja kaupunkien brändäämisen rinnakkaistarkastelulla osoitettiin kehittämispyrkimysten yksipuolisuus. Kun rakennemuutoksen edistämisen nimissä toteutettiin megaluokan rakennushankkeita, joita sitten (hyväksi)käytettiin todistusaineistona rakennemuutoksesta, kyse on ollut ennemmin kehäpäätelmästä kuin näkemyksellisestä kaupunkiuudistuksesta. Stuttgartin tapauksessa lähestyttiin Stuttgart 21 -rautatieasemahankkeesta syntynyttä suunnittelukonfliktia hanketta vastustaneiden toimijoiden kautta. Opposition pyrkimysten onnistumista selitetään systeemin toimintakykyä rajoittavan vallankäytön ja siitä vapauttavien oppimisprosessien vuorotteluna. Sekä Duisburgin että Stuttgartin tapaukset vahvistavat käsitystä megaprojektien ongelmallisuudesta kaupunkikehittämisen välineinä. Niihin ryhtymisen itsetarkoituksellinen rooli vaikuttaa epäilyttävältä. Miksi samaa mallia toistetaan siinä havaituista puutteista huolimatta ja paikallisista olosuhteista välittämättä? Kuninkaankolmion ja San Diego Pacific Beachin tapaukset tuovat näkyviin paikkalähtöisen lähestymistavan etuja. PPGIS-työkaluin (eli edistämällä kansalaisten osallistumista paikkatietojärjestelmiin tukeutuvilla menetelmillä) voidaan lisätä kaupunkikehittäjien ymmärrystä siitä, mitkä itse asiassa ovat todellisia ongelmia kullakin kohdealueella ja miten ongelmia voitaisiin yhteistoiminnallisesti lievittää. PPGIS-lähestymistavan vahvuus on kiinnittää ratkaisuyritykset kontekstiinsa eikä suuriin lupauksiin. Toiminnan perustelut löytyvät paikkalähtöisesti: kaupunkien kehittäminen etenee puuttumalla ongelmiin eikä vetoamalla niihin pelkästään uusien rakennushankkeiden generoimiseksi.
  Julkaisun otsikon käännösKaupunkien kehittämisprojektit täyttymyksen ja vesittymisen välimaastossa
  AlkuperäiskieliEnglanti
  PätevyysTohtorintutkinto
  Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
  Valvoja/neuvonantaja
  • Kyttä, Marketta, Vastuuprofessori
  • Kyttä, Marketta, Vastuuprofessori
  Kustantaja
  Painoksen ISBN978-952-60-6468-0
  Sähköinen ISBN978-952-60-6469-7
  TilaJulkaistu - 2015
  OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

  Tutkimusalat

  • kaupunkien kehittäminen
  • toimintakyky
  • lamautuminen
  • elpyminen
  • paikkalähtöisyys

  Sormenjälki Sukella tutkimusaiheisiin 'Kaupunkien kehittämisprojektit täyttymyksen ja vesittymisen välimaastossa'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

  Siteeraa tätä