Käypä prosessi - mikä selittää kirurgian tuottavuuseroja sairaaloiden välillä

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisMonograph

Abstrakti

Terveydenhuoltoon käytettävien varojen osuus on kasvanut voimakkaasti viime vuosikymmeninä. Yleisesti oletetaan, että terveydenhuollon kysyntä ja kustannukset kasvavat edelleen länsimaissa. Kustannusten kasvun ongelma liittyy julkisesti rahoitettuun terveydenhuoltoon. Suomessa, kuten monissa muissakin maissa, julkiseen terveydenhuoltoon käytettävät menot ovat kasvaneet käytettävissä olevia varoja nopeammin. Samaan aikaan sairaaloiden tuottavuus on laskenut ja sairaaloiden välillä on merkittäviä tuottavuuseroja. Tutkimuksessa verrattiin kirurgisten yksiköiden tuottavuutta sekä siihen vaikuttavia tekijöitä: hoitoprosessiin ja potilasainekseen liittyviä sekä sairaalatason muuttujia. Tutkimuksessa yhdistettiin kvantitatiivista suorituskyvyn sekä kvalitatiivista käytäntöjen benchmarkingia. Tutkimuksessa tarkasteltiin tuottavuutta rajattujen potilasryhmien hoidossa ja kirurgian yksikön tasolla. Tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa tuottavuuden kannalta hyvät käytännöt ja pyrkiä laatimaan niiden pohjalta käypä prosessi -suosituksia. Käypä prosessi -suositusten sovellettavuutta testattiin implementoimalla niitä kahdessa yksikössä ja mittaamalla suorituskyvyn muutokset. Tulosten perusteella tuottavuuserot kirurgiassa selittyvät suurelta osin erilaisilla toimintamalleilla. Tuottavuuden kannalta suuri merkitys on vuodeosastotoiminnalla - erityisesti hoitojaksojen kestolla. Leikkausyksiköiden välillä tuottavuuserot olivat pienempiä. Sairaaloiden kirurgisen toiminnan koko ei korreloinut tuottavuuden kanssa, mutta toimenpide- tai suppea erikoisalatasolla volyymilla oli merkitystä tuottavuuden kannalta. Tuottavimmat yksiköt käyttivät tuottamattomia vähemmän resursseja suhteessa väestöön. Yksiköt, joihin käypä prosessi -suosituksia implementointiin, pystyivät parantamaan prosessien laatua ja tuottavuutta. Julkisen terveydenhuollon resursoinnin säätämisessä tarvitaan yksityiskohtaista mittarit ja toimintatavat yhdistävää benchmarkingia.
Julkaisun otsikon käännösBest practice processes - What are the reasons for differences in productivity between surgery units
AlkuperäiskieliSuomi
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Lillrank, Paul, Vastuuprofessori
  • Peltokorpi, Antti, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-4733-1
Sähköinen ISBN978-952-60-4734-8
TilaJulkaistu - 2012
OKM-julkaisutyyppiG4 Tohtorinväitöskirja (monografia)

Tutkimusalat

  • tuottavuus
  • benchmarking
  • kirurgia
  • terveydenhuolto
  • palvelutuotannonohjaus
  • prosessit

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Käypä prosessi - mikä selittää kirurgian tuottavuuseroja sairaaloiden välillä'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä