Becoming an electrical engineer: a mixed methods study of electrical engineers' studies and career

Julkaisun otsikon käännös: Polku sähkötekniikan alan diplomi-insinööriksi: monimenetelmätutkimus Teknillisen korkeakoulun sähkötekniikan insinöörien opinnoista ja urasta

  Tutkimustuotos: Doctoral ThesisMonograph

  Abstrakti

  Työelämässä diplomi-insinöörejä pidetään yleensä analyyttisinä ongelmanratkaisijoina ja asiantuntijoina omalla alallaan. Perinteisesti tähän liittyvä asiantuntemus ja ammatilliset kompetenssit on valtaosin opittu yliopistosta valmistumisen jälkeen. Yhteiskunnassa meneillään oleva muutos vaatii näiden oppimista ja omaksumista nopeammin. Tämä asettaa haasteen yliopistolle kouluttaa sellaisia insinöörejä, joilla jo valmistuessaan on paremmat valmiudet toimia asiantuntijana. Tekniikan alan yliopistoilla ei ole kuitenkaan tarpeeksi tietoa siitä miten opintojen aikana luodaan pohja asiantuntijuudelle ja ammatillisten kompetenssien kasvulle. Yliopistot tarvitsevat myös tutkimustietoa siitä miten asiantuntijuutta ja kompetensseja voidaan paremmin integroida opetussuunnitelmaan. Tämä väitöskirja tarkastelee sähköinsinöörejä, heidän opintojaan ja uraansa. Työ kuvaa erityisesti kokemuksia, joita insinööreillä oli opinnoistaan, asiantuntijuudestaan, ammatillisista kompetensseistaan ja urastaan. Tutkimuksen aineisto kerättiin ja analysoitiin monimenetelmäotteella (a mixed methods approach). Kahdella kyselylomakkeella kerättiin kvantitatiivista aineistoa. Ensimmäinen lomake (N=99) lähetettiin Teknillisen Korkeakoulun Sähkö- ja Tietoliikennetekniikan osastolta valmistuneille diplomi-insinööreille. Toisen kyselyn kohderyhmänä oli puolestaan Sähkö- ja Tietoliikennetekniikan opiskelijoita (N=120), joiden opinnot olivat viivästyneet. Lopuksi samalta osastolta valmistuneita diplomi-insinöörejä (12) haastateltiin ja haastatteluista tehtiin narratiiviset urakertomukset. Tulosten mukaan diplomi-insinöörin opinnoista saadaan hyvä tekniikan alan yleissivistys ja pohja. Lisäksi omaksutaan insinöörimäinen ajattelutapa. Tämä perustuu tutkinnon luonnontieteellisiin opintoihin, esimerkiksi matematiikkaan ja fysiikkaan. Tulosten mukaan kyselyihin vastanneet ja haastatellut olivat yleensä tyytyväisiä opintoihinsa Sähkö- ja Tietoliikennetekniikan osastolla. He antoivat kuitenkin palautetta siitä, että opetuksen (muun muassa massaluennot) olisi pitänyt olla vuorovaikutteisempaa ja opiskelijoita tulisi huomioida yksilöllisemmin. Narratiivisten kertomusten mukaan diplomi-insinööreistä tulee asiantuntijoita työelämässä, mutta ei välttämättä juuri sähkötekniikan alalla. He oppivat uusia työelämätaitoja esimerkiksi taloushallinnossa tai budjetoinnissa ja johtavat asiantuntijaorganisaatioita. Tulokset osoittavat tarvetta saada lisää tietoa siitä miten asiantuntijuutta ja ammatillisia kompetensseja systemaattisemmin integroidaan tekniikan alan opetukseen.
  Julkaisun otsikon käännösPolku sähkötekniikan alan diplomi-insinööriksi: monimenetelmätutkimus Teknillisen korkeakoulun sähkötekniikan insinöörien opinnoista ja urasta
  AlkuperäiskieliEnglanti
  PätevyysTohtorintutkinto
  Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
  Valvoja/neuvonantaja
  • Sihvola, Ari, Vastuuprofessori
  • Ropo, Eero, Ohjaaja, Ulkoinen henkilö
  Kustantaja
  Painoksen ISBN978-952-60-5251-9
  Sähköinen ISBN978-952-60-5252-6
  TilaJulkaistu - 2013
  OKM-julkaisutyyppiG4 Monografiaväitöskirja

  Tutkimusalat

  • insinööriopetus
  • asiantuntijuus
  • ammatilliset kompetenssit
  • ura

  Sormenjälki

  Sukella tutkimusaiheisiin 'Polku sähkötekniikan alan diplomi-insinööriksi: monimenetelmätutkimus Teknillisen korkeakoulun sähkötekniikan insinöörien opinnoista ja urasta'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

  Siteeraa tätä