Merenkulun turvallisuustekijöiden riippuvuuksien mallinnus Bayes-verkoilla

Maria Hänninen

  Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

  Abstrakti

  Merkittävät laivaonnettomuudet ovat melko harvinaisia, mutta niiden seuraukset voivat olla vakavia. Turvallisuusjohtamisella pyritään estämään tämänkaltaiset onnettomuudet. Jotta turvallisuusjohtaminen pystyy seuraamaan ja parantamaan turvallisuutta, se tarvitsee tietoa turvallisuuden tilasta. Tilan määrittämiseksi voisi olla hyödyllistä tarkastella turvallisuuteen liittyviä tekijöitä ja niiden välisiä riippuvuuksia. Ne eivät kuitenkaan välttämättä ole ilmeisiä, sillä merenkulku ja sen turvallisuus ovat monimutkaisia kokonaisuuksia. Työssä tutkitaan meriturvallisuuteen liittyvien tekijöiden välisiä riippuvuuksia Bayes-verkkomallinnuksen keinoin. Päätöksentekijät voivat hyödyntää havaittuja riippuvuuksia analysoidessaan mahdollisia tekijöitä kytköksien taustalla ja sitä, mitä riippuvuudet kertovat turvallisuuden tilasta. Riippuvuuksia mallinnetaan useasta toisiaan täydentävästä näkökulmasta. Aluksi tutkitaan onnettomuuksien syysuhteisten riippuvuuksien mallintamista turvallisuuden tilan arvioinnissa kahdella eri lähestymistavalla. Sen jälkeen etsitään riippuvuuksia aineistosta, joka sisältää useita turvallisuutta mittaavia indikaattoreita. Lopuksi analyysi laajennetaan käsittämään turvallisuusjohtamisen sisäiset sekä sen ja turvallisuuden väliset riippuvuudet. Työssä havaitaan, että syysuhteisten riippuvuuksien mallintaminen on kyseenalaista. Sen sijaan satamavaltiotarkastukset voisivat sopia tiedonlähteeksi turvallisuuden tilan arviointiin, mutta valitettavasti Suomen satamissa kerätty tarkastusaineisto sisältää vain vähän havaittuja puutteita. Siksi erityyppisten puutteiden väliset riippuvuudet eivät ole kovin selkeitä. Olisikin syytä tutkia, voiko tarkastuksia kehittää niin, että ne tuottaisivat tietoa nykyistä pienemmistä turvallisuuseroista alusten välillä. Toisaalta huomataan, että merenkulun turvallisuusjohtamisen osa-alueet ovat tiiviisti linkittyneitä. Useat niistä toimivat asianmukaisesti, mutta kokonaisuutena turvallisuusjohtaminen ei vielä ole riittävän hyvällä tasolla. Tarkasteltaessa Bayes-verkkojen soveltuvuutta meriturvallisuuden mallinnukseen todetaan, että verkkojen kyky kuvata epävarmuutta sisältäviä, melko monimutkaisia vuorovaikutuksia ja yhdistää dataa asiantuntijatietämykseen tarjoaa houkuttelevan työkalun turvallisuusriippuvuuksien kuvaamiseen. Merenkulussa kerättävän ja jaettavan tiedon määrä on hitaasti kasvamassa, ja Bayes-verkkomalleja voidaan vaivatta päivittää, kun lisää aineistoa on saatavilla. Näin voidaan parantaa mallien laatua ja hyödyllisyyttä päätöksenteon tukena.
  Julkaisun otsikon käännösMerenkulun turvallisuustekijöiden riippuvuuksien mallinnus Bayes-verkoilla
  AlkuperäiskieliEnglanti
  PätevyysTohtorintutkinto
  Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
  Valvoja/neuvonantaja
  • Kujala, Pentti, Vastuuprofessori
  • Kujala, Pentti, Ohjaaja
  • Kuikka, Sakari, Ohjaaja, Ulkoinen henkilö
  Kustantaja
  Painoksen ISBN978-952-60-6061-3
  Sähköinen ISBN978-952-60-6062-0
  TilaJulkaistu - 2015
  OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

  Tutkimusalat

  • merenkulun turvallisuus
  • turvallisuuden tila
  • Bayes-verkot
  • turvallisuusjohtaminen

  Sormenjälki Sukella tutkimusaiheisiin 'Merenkulun turvallisuustekijöiden riippuvuuksien mallinnus Bayes-verkoilla'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

  Siteeraa tätä