Bayesian Network Analysis of Mobile Service and Device Usage

Julkaisun otsikon käännös: Mobiilipalveluiden ja laitteiden käytön analyysi Bayes-verkoilla

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Mobiilipalvelujen käyttö on muuttunut merkittävästi viimeisten 20 vuoden aikana. Kun aluksi käyttö liittyi vain mobiilipuheluihin ja tekstiviesteihin, niin nykyään palvelujen käyttö on laajentunut kattamaan monia ihmisen jokapäiväisen elämän alueita. Tämän takia myös mobiilipalvelujen käytön tutkimus on laajentunut monille osa-alueille. Samanaikaisesti tilastolliset menetelmät ja tietojenkäsittely ovat kehittyneet nopeasti tarjoten edistyneitä menetelmiä esimerkiksi mobiilipalvelujen tutkimiseen. Tällä väitöskirjalla on kaksi tavoitetta. Toisaalta tarkoituksena on kuvata hyvin toimivia käytäntöjä Bayes-verkoilla tapahtuvaan tilastolliseen analyysiin, toisaalta tavoitteena on analysoida mobiilipalvelujen kehitystä ja käyttöä Suomessa empiirisesti soveltaen tähän Bayes-verkkoja.Väitöskirjassa on dokumentoitu Bayes-verkkojen käyttö kuvailevaan, ennustavaan ja selittävään datan analyysiin. Dokumentaatio käsittää koko prosessin datan esiprosessoinnista ja datamallien rakentamisesta aina johtopäätöksien tekoon mallien avulla. Tämän lisäksi on tarkasteltu ennustavien ja kausaalisten mallien eroja. Empiirisen tutkimuksen tulokset koostuivat seuraavista löydöksistä: Identifioitiin aikaan ja mobiililaitteiden kaupalliseen suosioon liittyviä rakenteellisia käännekohtia, joiden perusteella voitiin selittää tiettyjä muutoksia suomalaisessa mobiilimarkkinoissa. Mobiilipalvelujen käyttäjät segmentoitiin kolmeen pääryhmään riippuen mobiilipalvelujen käyttötavoista. Mobiililaitteiden käyttäjän iällä osoitettiin olevan merkittävä vaikutus siihen, mitä mobiilipalveluita käytetään ja kuinka tärkeänä niitä pidetään. Lisäksi todennettiin mobiilipalvelujen käyttöön liittyviä riskejä, niiden todennäköisyyksiä sekä seurannaisvaikutuksia. Väitöskirja tarjoaa käytännönläheistä tietoa Bayes-verkoista, mikä toivottavasti kannustaa tutkijoita käyttämään Bayes-verkkoja nykyistä enemmän tilastolliseen analyysiin. Lisäksi väitöskirja sisältää useita tuloksia, jotka ovat kiinnostavia koko mobiilille ekosysteemille. Tällaisia ovat esimerkiksi eräiden palvelujen rooli mediaattorina muiden mobiilipalveluiden käytölle, ihmisen iän keskeinen merkitys palvelujen käytön intensiteetille ja monimuotoisuudelle. Kehitettiin myös menetelmä, jolla voidaan kerätä ja dokumentoida asiantuntijatietoa Bayes-verkoksi erityisesti silloin, kun asiantuntijoiden osaamisalueet vaihtelevat ja heidän sijaintinsa on hajaantunut eri puolille maapalloa.
Julkaisun otsikon käännösMobiilipalveluiden ja laitteiden käytön analyysi Bayes-verkoilla
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Hämmäinen, Heikki, Vastuuprofessori
  • Hämmäinen, Heikki, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-8794-8
Sähköinen ISBN978-952-60-8795-5
TilaJulkaistu - 2019
OKM-julkaisutyyppiG5 Artikkeliväitöskirja

Tutkimusalat

  • Bayes-verkko
  • mobiilipalvelu
  • mobiililaite

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Mobiilipalveluiden ja laitteiden käytön analyysi Bayes-verkoilla'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä