Bayesiläisiä monilähdemalleja lääkevaste- ja aivokuvantamiskokeisiin

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Tässä työssä tutkitaan tiedon hankkimista monilähdeaineistoista. Nykyään monilla aloilla on mahdollista kerätä tehokkaasti mittauksia useista toisiinsa liittyvistä mutta heterogeenisistä datalähteistä. Biotieteissä esimerkkejä tällaisista monilähdeaineistoista ovat usean koehenkilön aivokuvantamismittaukset yhdistettynä kokeessa käytetyn ärsykkeen kuvaukseen sekä lääkevastekokeet, jotka sisältävät mittauksia solulinjojen geenien ilmentymisistä, kopioiden määrästä ja mutaatioista. Data-analyysiongelmissa tutkimuskohde on tyypillisesti ollut joko yksittäisen datalähteen rakenne tai yhden datalähteen vaikutus toiseen. Tässä työssä tarkasteltuihin monilähdeaineistoihin liittyy haastavampi ongelma, sillä jokaisen lähteen sisäisen rakenteen lisäksi halutaan tarkastella myös lähteiden välisiä suhteita.  Tässä työssä monilähdedata-analyysiongelmia ratkotaan bayesiläisillä piilomuuttujamalleilla. Ne soveltuvat hyvin mallien kehittämiseen useille datalähteille ja niiden välisille suhteille; ne sallivat puuttuvat arvot aineistossa sekä mahdollistavat prioritiedon huomioon ottamisen mallintamisessa ja epävarmuuden arvioinnin mallin päättelyssä. Tärkeimpinä kontribuutioina tässä työssä esitellään matalaulotteinen suhdemalli datalähteille, demonstroidaan biklusterointia harvoilla prioreilla sekä muotoillaan relaksoitu tensorihajotelma. Kaikki kehitetyt mallit on julkaistu avoimesti, jotta niitä voidaan edelleenkehittää ja käyttää laajasti.  Esiteltyjä koneoppimismalleja sovellettiin lääkevaste- ja aivokuvantamiskokeisiin. Molemmissa sovelluksissa ylitettiin aiempi huipputaso ennustustarkkuuksissa. Lääkevastekokeissa malleilla onnistuttiin assosioimaan samankaltaisia lääkkeitä ja havaittiin tunnettuja syöpägeenejä, jotka vaikuttivat solujen herkkyyteen tietyille lääkkeille. Aivokuvantamiskokeissa esitelty relaksoitu tensorihajotelma hyödynsi useiden koehenkilöiden mittauksia uudenlaisella tavalla. Lisäksi tässä työssä osoitettiin matalaulotteisen piiloavaruuden hyödyllisyys genominlaajuisessa assosiaatiotutkimuksessa erityisen haastavassa koeasetelmassa, jossa mittauksia on vain kahdestasadasta henkilöstä ja fenotyyppi koostuu tuhansista piirteistä. Sen avulla löydettiin merkityksellinen geeni, joka selittää aivoaktiivisuuden osatekijöitä.
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Kaski, Samuel, Valvoja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-8184-7
Sähköinen ISBN978-952-60-8185-4
TilaJulkaistu - 2018
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

  • aivokuvantaminen
  • bayesiläinen mallintaminen
  • bioinformatiikka
  • faktorianalyysi
  • monilähdemallintaminen
  • tensorihajotelmat

Sormenjälki Sukella tutkimusaiheisiin 'Bayesiläisiä monilähdemalleja lääkevaste- ja aivokuvantamiskokeisiin'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

  • Siteeraa tätä