Avian influenza virus infection in human innate immune cells

Julkaisun otsikon käännös: Lintuinfluenssainfektio ihmisen luontaisen immuniteetin soluissa

Veera Westenius

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Influenssa A -virukset ovat yksi merkittävimmistä ihmisen patogeeneistä. Nämä virukset aiheuttavat säännöllisesti epidemioita ja satunnaisesti tuhoisia pandemioita. Lintuinfluenssavirukset (AIV) kiertävät jatkuvasti linnuissa ja voivat myös infektoida ihmisen. Suurimman osan ihmisinfektioista ovat aiheuttaneet H7N9-, H5N1-, H7N7- ja H9N2–alatyyppien virukset. H9N2-viruksen aiheuttamat infektiot ovat ihmisillä yleensä lieviä. H5N1 ja H7N9 -virukset ovat aiheuttaneet useissa potilaissa äkillistä hengitysvaikeusoireyhtymää ja ihmisissä kuolleisuus on 40-50%. Nämä virukset muodostavat pandemiauhan, koska ihmisiltä puuttuu suojaava immuniteetti niitä vastaan. Luonnollisen immuniteetin vasteet ovat ensimmäinen este virusinfektiota vastaan ennen kuin opittu immuniteetti aktivoituu. Tässä tutkimuksessa karakterisoitiin lintuinfluenssan laukaisemia luontaisen immuniteetin vasteita ihmisen primäärisissä luontaisen immuniteetin soluissa. Tutkimuksissa käytettiin linnuista ja ihmisistä eristettyjä H5N2, H7N3, H7N9 ja H9N2 matalapatogeenisiä lintuinfluenssakantoja sekä ihmisestä eristettyä H5N1 korkeapatogeenistä lintuinfluenssavirusta. Makrofagit ja dendriittisolut ovat keskeisiä luontaisen immuniteetin soluja. Tässä tutkimuksessa osoitetaan, että linnuista eristetyt H5N2-, H7N3- ja H9N2-virukset voivat infektoida ja replikoitua ihmisen dendriittisoluissa. Myös ihmisestä eristetyt H5N1-, H7N9- ja H9N2-virukset infektoivat ja replikoituivat dendriittisoluissa ja makrofageissa, mutta leviämiskyvyssä oli huomattavia eroja eri alatyyppien välillä. Havaittiin, että H5N1-virus pystyi leviämään erittäin tehokkaasti ja lopulta infektoimaan koko soluviljelmän, vaikka virusannos olisi aluksi erittäin pieni. H5N1–virusinfektio oli produktiivinen, ts. infektio johti uusien infektiivisten viruspartikkeleiden syntyyn ihmisen monosyyttiperäisissä dendriittisoluissa ja makrofageissa. H3N2-kausi-influenssa- ja H7N9-lintuinfluenssainfektiot vaikuttivat olevan produktiivisia makrofageissa, mutta eivät dendriittisoluissa. Havaittiin myös, että H5N1-viruspartikkelit olivat useammin lisääntymiskykyisiä kuin H3N2- tai H7N9-viruspartikkelit. Lisäksi tutkimme luontaisen immuniteetin vasteita. Huomattiin, että matalapatogeenisten H5N2-, H7N3- ja H9N2-virusten laukaisema interferonivaste ja proinflammatoristen sytokiinien vasteet ja antiviraalisten proteiinien ilmentyminen oli samankaltaista kuin H3N2-kausi-influenssainfektiossa. Yllättäen havaittiin, että interferonien ja proinflammatoristen sytokiinien ilmentyminen oli puutteellista H7N9-virusinfektiossa. Vastakohtana H7N9-viruksen laukaisemille häiriintyneille vasteille, H5N1-virus indusoi erittäin korkeat sytokiinivasteet, mikä tunnetaan termillä "sytokiinimyrsky". Yhteenvetona tulokset osoittavat, että nykyisin kiertävät lintuinfluenssakannat voivat infektoida ihmisperäisiä primaarisoluja ja todennäkäisesti myös ihmisiä. Tulokset myös osoittavat, että H5N1- ja H7N9-virukset häiritsevät ihmisen luontaisen immuniteetin signalointia, mutta täysin eri mekanismeilla.
Julkaisun otsikon käännösLintuinfluenssainfektio ihmisen luontaisen immuniteetin soluissa
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Nordström, Katrina, Vastuuprofessori
  • Österlund, Pamela, Ohjaaja, Ulkoinen henkilö
  • Julkunen, Ilkka, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-8423-7
Sähköinen ISBN978-952-60-8424-4
TilaJulkaistu - 2019
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

  • influenssa A
  • lintuinfluenssa
  • makrofagi
  • dendriittisolu
  • luontainen immuniteetti

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Lintuinfluenssainfektio ihmisen luontaisen immuniteetin soluissa'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä