Autenttisuudesta elokuvassa

Tutkimustuotos

Tutkijat

Organisaatiot

Kuvaus

Kirjoituksessani pohdin sitä, mitä autenttisuuden tuntu elokuvassa on, ja millaisen ajattelun ja keinojen kautta sitä voi lähestyä elokuvan toteutuksessa. Mietin millaisten kokemusten ja lähtökohtien kautta elokuvantekijä voi ymmärtää autenttisuuden tuntuun liittyvien todellisten ja mielikuvituksellisten elementtien suhdetta ja hyödyntää tätä ymmärrystä työskentelyssään. Käsittelen elokuvan autenttisuutta todellisen tuntuisena, en alkuperäisenä. Painotan autenttisuutta prosessiin viittaavina valintoina, sen sijaan että se olisi elokuvan mahdollisimman suorana välittämä ”yksi yhteen”-vastaavuus johonkin alkuperäisemmäksi ymmärrettyyn. Pyrin enemmän avaamaan elokuvan autenttisuuskeskusteluun liittyviä suunta kuin löytämään suljettuja päätelmiä. Materiaalina aiheen käsittelyssä käytän taiteelliseen lopputyöni Ainahan ne palaa tekoprosessin aikana käytännöstä nousseita havaintojani. Pyrin syventämään pohdintaa elokuvaesimerkkien ja elokuvakirjallisuuden ja neorealistisen suuntauksen ajatusten avulla. Nostan käytännön rinnalle sellaisia teoreettisia ajatuksia, jotka auttavat minua hahmottamaan autenttisuutta mielekkäällä tavalla tekijän näkökulmasta.

Yksityiskohdat

AlkuperäiskieliSuomi
PätevyysMaisteritutkinto
Myöntävä instituutio
Valvoja/neuvonantaja
  • Susanna Helke

    , Valvoja
  • Hartzell, Päivi, Valvoja, Ulkoinen henkilö
TilaJulkaistu - 2014
OKM-julkaisutyyppiG2 Pro gradu -työ, ammattikorkeakoulun laajennettu opinnäytetyö

    Tutkimusalat

  • elokuva, autenttisuus, autenttisuuden tuntu, prosessi

ID: 17176170