Augmented Sociality - How the Digital and Physical Worlds Merge in the Social Use of ICT

Julkaisun otsikon käännös: Laajennettu sosiaalisuus: kuinka digitaalinen ja fyysinen maailma sulautuvat yhteen ICT:n sosiaalisessa käytössä

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Digitalisaation myötä sekä työ että vapaa-aika on yhä laajemmin tieto- ja viestintäteknologian (ICT) käytön läpäisemää. Tämä kehitys on muuttanut ICT:n käyttäjien käsitystä todellisuudesta ja sen luonteesta: digitaalisista maailmoista on tullut heille yhtä todellisia kuin se fyysinen maailma, jossa elämme. Samalla sosiaalisuudesta on tullut ICT-sidonnainen ilmiö, joka kuuluu myös digitalisaatiokehityksen piiriin. Fyysinen ja digitaalinen maailma voivat myös sekoittua, sillä ICT:n käyttö on yhä enemmän läsnä myös kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa. Tämä kehitys ei ole ongelmatonta, sillä kahden sosiaalisen maailman yhdistäminen tuo mukanaan molempien sosiaaliset vaatimukset samaan tilanteeseen. Näissä toistaiseksi vähän tutkituissa prosesseissa, joissa ihmiset yhdistävät digitaalista ja fyysistä maailmaa ICT:n avulla, kahden maailman törmäyksistä syntyy sekä sosiaalisia mahdollisuuksia että haasteita, jotka voivat vaikuttaa ICT:n käyttäjien tuottavuuteen ja hyvinvointiin. Tämä väitöskirja avaa prosesseja, joilla ICT:n käyttäjät luovivat samanaikaisesti fyysisessä ja digitaalisessa maailmassa ja yrittävät välttää niiden törmäysten haitat yhdistämällä molempien maailmojen sosiaaliset vaatimukset lisäarvoa tuottavalla tavalla. Väitöskirjan empiirisenä materiaalina on käytetty videointeja oikeista työ- ja vapaa-ajan sosiaalisista tilanteista, joissa ICT:n käyttäjät yhdistävät digitaalista ja fyysistä maailmaa. Videot on analysoitu multimodaalisella vuorovaikutusanalyysilla, käyttäen symbolista interaktionismia teoreettisena linssinä tulosten tulkinnassa. Tulosten perusteella väitöskirjassa esitellään muuntunut sosiaalisuuden tila, laajennettu sosiaalisuus (Augmented Sociality). Laajennettu sosiaalisuus syntyy, kun ihmiset onnistuvat ICT:n kanssa toimiessaan sulauttamaan fyysisen ja digitaalisen sosiaalisen maailman hybridiksi, yhdeksi sosiaaliseksi maailmaksi. Näin tapahtuu silloin, kun he onnistuvat ottamaan huomioon molempien maailmojen sosiaaliset odotukset riittävän hyvin kokeakseen ICT:n käytön sosiaalisesti hyväksyttäväksi ja ollakseen valmiita sietämään siitä johtuvia poikkeamia sosiaalisista vaatimuksistaan.Laajennetun sosiaalisuuden saavuttaminen ja ylläpitäminen vaatii hienotunteisuutta ja monipuolisia sosiaalisia taitoja, sillä onnistuakseen ICT:n käyttäjien on huomioitava yhtä aikaa sekä ihmisten että ICT:n sosiaaliset vaatimukset fyysisessä ja digitaalisessa maailmassa. Onnistumisten seurauksena he kokevat toimivansa hybridiympäristössä uudenlaisten käyttäytymissääntöjen ja odotusten ohjaamina. Laajennetun sosiaalisuuden ymmärtäminen auttaa löytämään siihen liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia, suunnittelemaan käyttäjien tuottavuutta ja hyvinvointia tukevia palveluja, sekä jäsentämään teoreettisesti digitalisaation ja teknologian käytön mukanaan tuomaa muutosta sosiaalisissa suhteissamme.
Julkaisun otsikon käännösLaajennettu sosiaalisuus: kuinka digitaalinen ja fyysinen maailma sulautuvat yhteen ICT:n sosiaalisessa käytössä
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
 • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
 • Tuunainen, Virpi, Vastuuprofessori
 • Sarker, Suprateek, Ohjaaja, Ulkoinen henkilö
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-8325-4
Sähköinen ISBN978-952-60-8326-1
TilaJulkaistu - 2018
OKM-julkaisutyyppiG5 Artikkeliväitöskirja

Tutkimusalat

 • digitalisaatio
 • ICT:n sosiaalinen käyttö
 • teknologian käytön haittavaikutukset
 • työ
 • vapaa-aika
 • sosiaalisuus
 • videopohjainen tutkimus
 • vuorovaikutus

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Laajennettu sosiaalisuus: kuinka digitaalinen ja fyysinen maailma sulautuvat yhteen ICT:n sosiaalisessa käytössä'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä