Asukkaiden asenteet ja käyttäytyminen energiatehokkuuden viitekehyksessä

Noora Valkila

  Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

  Abstrakti

  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisena Suomen energiapolitiikka näyttäytyy ja miltä kuluttajien asenteet energia-asioita kohtaan vaikuttavat. Edelleen tutkittiin, ovatko asukkaiden asenteet ja käyttäytyminen energia-asioissa yhteydessä toisiinsa. Tavoitteena oli myös selvittää, vaikuttaako asuinpaikka asenteisiin ja käyttäytymiseen. Entä ovatko asukkaat valmiita tehostamaan energiankäyttöään? Käytettyjen tutkimusmenetelmien kirjo oli monipuolinen. Tutkimuksessa tehtiin kirjallisuusselvitys ja haastateltiin energia-alalla toimivia asiantuntijoita. Tavallisia energiankäyttäjiä, asukkaita tutkittiin niin haastatteluin, mittauksin kuin muodostamalla kuluttajapaneeleita. Analyysitapoina käytettiin sisällönanalyysiä, sekä tilastollisia menetelmiä. Tämän tutkimuksen perusteella Suomen on pyrittävä moninaisempien uusiutuvien energianlähteiden käyttöön ja tiiviimpään yhteistyöhön eri tahojen välillä. Asukkaiden asenteisiin energia-asioissa on vaikutettava ja tehokkaimmat vaikutuskeinot ovat vertaisryhmät, tiedottaminen, media, kasvatus ja koulutus, mielikuvat ja visiot. Asuinpaikalla ja iällä on vaikutusta ihmisen asenteisiin ja käyttäytymiseen energia-asioissa, elämäntyytyväisyydellä ei. Tiheämmällä esikaupunkialueella asuvat tutkimushenkilöt ovat esimerkiksi huolestuneempia ilmastonmuutoksesta ja valmiimpia luopumaan autoilusta, kuin väljemmillä asuinalueilla asuvat tutkimushenkilöt. Asukkaat ovat halukkailta tehostamaan energiakäyttäytymistään, tosin nuoret ja iäkkäät henkilöt olivat valmiimpia tekemään ympäristöystävällisiä ratkaisuja kuin keski-ikäiset. Asenteiden ja käyttäytymisen välillä on kuilu, jonka välille olisi rakennettava siltaa. Jos asukkaiden asenteet muuttuisivat energia-aktiivisemmiksi ja -myönteisemmiksi, niin ne saattaisivat johtaa toivottuun energiatehokkaaseen käyttäytymiseen. Tämän tutkimuksen perusteella ei pyritä tekemään yleistyksiä suomalaisiin, vaan selittämään asenteiden ja käyttäytymisen energiatehokkuusilmiötä Suomikontekstissa.
  Julkaisun otsikon käännösAsukkaiden asenteet ja käyttäytyminen energiatehokkuuden viitekehyksessä
  AlkuperäiskieliEnglanti
  PätevyysTohtorintutkinto
  Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
  Valvoja/neuvonantaja
  • Saari, Arto, Vastuuprofessori
  Kustantaja
  Painoksen ISBN978-952-60-5341-7
  Sähköinen ISBN978-952-60-5342-4
  TilaJulkaistu - 2013
  OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

  Tutkimusalat

  • energiatehokkuus
  • ilmastonmuutos
  • asuminen
  • asenne
  • käyttäytyminen
  • muutosvalmius

  Sormenjälki Sukella tutkimusaiheisiin 'Asukkaiden asenteet ja käyttäytyminen energiatehokkuuden viitekehyksessä'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

  Siteeraa tätä