Liikennejärjestelmän muokkaamisen hyvinvointivaikutusten arviointi

Katja Estlander

  Tutkimustuotos: Doctoral ThesisMonograph

  Abstrakti

  Tämän väitöskirjatyön yksi tavoite oli selvittää, millaisia vaikutuksia liikennejärjestelmän muokkaamisella on ihmisten ja luonnon hyvinvoinnin edellytyksiin. Toinen tavoite oli luoda päätöksentekijöiden käyttöön prosessi, jonka avulla voidaan vertailla liikennejärjestelmän muokkaamisen eri toteutusvaihtoehtojen hyvinvointivaikutuksia. Tutkimuskysymykset olivat seuraavat: 1) Miten monikriteerianalyysin sovelluksia innovatiivisesti yhdistelemällä voidaan arvioida liikennejärjestelmän muokkaamisen hyvinvointivaikutukset siten, että otetaan huomioon sidosryhmien arvovalinnat? 2) Millaisia vaikutuksia liikennejärjestelmän muokkaamisella voi Suomessa olla ihmisten ja luonnon hyvinvointiin sekä millaisin kriteerein näitä vaikutuksia voidaan tarkastella? ja 3) Onko edellä mainittuja kriteerejä mahdollista käyttää ja saada niiden avulla tietoa liikennehankkeen, -strategian tai -politiikan hyvinvointivaikutuksista? Mahdollisia hyvinvointivaikutuksia kartoitettiin ensin kirjallisuustutkimuksella ja haastatteluin. Näin muodostettua listaa muokattiin posti- ja internetkyselyiden sekä ryhmäkeskusteluiden perusteella. Listan eri kriteerien välistä suhteellista merkittävyyttä tutkittiin monikriteerianalyysin sovelluksella Analytic Hierarchy Process (AHP). Kriteerilistan uusi versio muodostettiin näiden kyselyiden, AHP-analyysin ja sidosryhmäkeskusteluiden perusteella. Kriteerejä testattiin käytännössä kahden suomalaisen suunnitelman yhteydessä. Suunnitelmat olivat Seinäjoen ja Oulun välisen ratayhteyden parantamishanke sekä Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (PLJ) 2007. Näiden suunnitelmien hyvinvointivaikutusten arviointiin käytettiin edellä mainittua kriteerilistaa ja suunnitelmista jo olemassa olevia vaikutusarviointiaineistoja. Vaikutusarvioinnin jälkeen käytettiin toista monikriteerianalyysin sovellusta: Measuring Attractiveness by a Categorical-based Evaluation Technique (MACBETH). Vaikutusarviointitietoa tulkittiin MACBETH-prosessilla päätöksentekijöiden ja sidosryhmien arvostusten mukaisena. Samalla tarkasteltiin myös kriteerilistan sisältöä ja muotoa. MACBETH-prosessia seuranneen keskustelun jälkeen lista viimeisteltiin tutkimuksen sidosryhmien arvostusten mukaisena. Tutkimuksen tärkeimmät tulokset ovat liikennejärjestelmän muokkaamisen hyvinvointivaikutuksia kuvaava kriteerilista sekä MACBETH-prosessi, jota kutsutaan nimellä ArviointiApu. ArviointiApua käytetään soveltamaan päätöksentekijöiden tai sidosryhmien arvostuksia liikennehankkeiden tai -strategioiden hyvinvointivaikutusten arvioinnissa. ArviointiApu, samoin kuin valmis kriteerilista, koostuu kuudesta kriteeriryhmästä sekä niiden alaisista 15 kriteeristä. Kyseiset ryhmät ovat ’Saavutettavuus’, ’Terveys’, ’Turvallisuus’, ’Elämänlaatu’, ‘Ympäristö’ ja ‘Taloudelliset edellytykset’. Tutkimuksen muut tulokset ovat 1) tieto kahden suunnitelman hyvinvointivaikutuksista, 2) tieto sidosryhmien arvostusten mukaisesta suunnitelmavaihtoehtojen keskinäisestä järjestyksestä hyvinvointivaikutusten suhteen ja 3) kokemus monikriteerianalyysin soveltamisesta liikennejärjestelmätutkimuksessa. Lisäksi tutkimus edisti osaltaan hallinnon eri alojen yhteistyötä liikennejärjestelmän strategisen suunnittelun yhteydessä.
  Julkaisun otsikon käännösLiikennejärjestelmän muokkaamisen hyvinvointivaikutusten arviointi
  AlkuperäiskieliEnglanti
  PätevyysTohtorintutkinto
  Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
  Valvoja/neuvonantaja
  • Luttinen, Tapio , Vastuuprofessori
  • Pursula, Matti, Ohjaaja
  Kustantaja
  Painoksen ISBN978-951-38-8336-2
  Sähköinen ISBN978-951-38-8337-9
  TilaJulkaistu - 2015
  OKM-julkaisutyyppiG4 Tohtorinväitöskirja (monografia)

  Sormenjälki Sukella tutkimusaiheisiin 'Liikennejärjestelmän muokkaamisen hyvinvointivaikutusten arviointi'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

  Siteeraa tätä