Aspects of top management team and firm growth

Jari Handelberg

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Tämä tutkimus selvittää yrityksen johtoryhmän ominaisuuksien ja prosessien vaikutusta yrityksen kasvuun ja menestykseen. Tutkimuksen kohteena ovat nuoret teknologiayritykset. Lisäksi yrityksen kasvua koskevia yleistyksiä pohditaan laajemminkin. Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että kasvuyritykset ja yritysten kasvu ovat tärkeitä kansantaloudelle, sillä kasvuyritykset tuottavat suuren osan uusista työpaikoista. Kasvuyrityksiä on kuitenkin varsin harvassa. Nämä seikat, kasvuyritysten tärkeys ja toisaalta niiden harvinaisuus, ovat saaneet aikaan lisääntyneen kiinnostuksen kasvuyrityksiä ja kasvuyritystutkimusta kohtaan. Yrityksen johtoryhmällä on asemansa ja tekemiensä päätösten kautta suuri vaikutus yrityksen kehitykseen ja kasvuun. Vastaavasti johtoryhmän ominaisuudet ja prosessit heijastuvat yrityksen tekemissä päätöksissä ja valinnoissa. Näin johtoryhmän ominaisuuksilla ja prosesseilla on suora yhteys yrityksen kasvuun ja kehitykseen. Johtoryhmän ominaisuuksilla on myös välillinen yhteys yrityksen menestykseen. Yrityksen kehityspotentiaalia ja varteenotettavuutta arvioidaan yrityksen johtoryhmän ominaisuuksien perusteella, ilman, että siinä arvioidaan suoraan varsinaisesti johdon toimintaa työssään. Näin johtoryhmän ominaisuuksilla on myös välillinen vaikutus yrityksen kehitykseen ja menestykseen toimintaympäristön toimijoiden toimiessa myönteisesti tai kielteisesti yrityksen kasvua ja kehitystä kohtaan. Kiinnostus johtoryhmiä, johtoryhmän ominaisuuksia ja prosesseja kohtaan onkin lisääntynyt merkittävästi. Kasvuyrittäjyyden tärkeys ja toisaalta johtoryhmien osoitettu vaikutus kasvuun on saanut myös yrittäjät, liikkeenjohdon konsultit ja yrittäjyyttä edistävät virkamiehet kiinnostumaan johtoryhmistä pyrkimyksenään edistää yritysten kasvua johtoryhmien ja johtoryhmäosaamisen avulla. Vaikka tiettyjen johtoryhmän ominaisuuksien on osoitettu liittyvän yrityksen kasvuun, esiintyy vielä paljon epäselvyyttä siitä, milloin mikäkin ominaisuus vaikuttaa tai liittyy yrityksen kasvuun ja menestykseen myönteisesti ja milloin kielteisesti. Tämä tutkimus tuottaa lisätietoa johtoryhmän ominaisuuksien ja yrityksen kasvun ja menestyksen välisestä suhteesta sekä olosuhteita, joissa suhde ilmenee. Tutkimus täydentää aikaisempaa johtoryhmätutkimusta ja laajemmin yrittäjyyden, yritysten kasvun ja organisaatioiden tutkimusta. Lisäksi tutkimus tuottaa käytännön tietoa johtoryhmien hyödyntämisestä yrityksen kasvun edistämiseksi.
Julkaisun otsikon käännösAspects of top management team and firm growth
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Lahti, Arto, Vastuuprofessori
  • Vyakarnam, S., Vastuuprofessori, Ulkoinen henkilö
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-4657-0
TilaJulkaistu - 2012
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Aspects of top management team and firm growth'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä