Haluammeko todella tätä? Arvon luonnin ja ansainnan välisen dynamiikan rooli yritysten välisessä yhteistyössä rakennetunympäristön toimialalla: The role of the dynamics of value creation and capture in inter-firm collaboration in the built environment

Karoliina Rajakallio

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Väitöskirjan tavoitteena on lisätä ymmärrystä tekijöistä, jotka tukevat tai heikentävät innovaatioiden syntymistä rakennetussa ympäristössä. Erityisesti se tarkastelee arvon luonnin ja arvon ansainnan välisen dynamiikkaa keskeisenä innovaatioihin vaikuttavana motivaatiotekijänä yritysten välisessä yhteistyössä rakennetun ympäristön toimialalla. Lisäksi tutkimuksessa arvioidaan liiketoimintaekosysteemi- ja liiketoimintamallien etuja rakennetun ympäristön innovaatioiden analysoinnissa ja johtamisessa. Tutkimus kattaa rakennetun ympäristön elinkaaresta sekä rakentamis- että käyttövaiheen. Arvon luontia ja siihen liittyvää arvon ansaintaa analysoidaan ekosysteemi- ja liiketoimintamalli –käsitteiden avulla. Tutkimus on monimenetelmällinen. Laadullinen tutkimusosuus perustuu moni-, yksittäis- sekä vertailevaan tapaustukimukseen. Määrällinen tutkimusosuus perustuu kyselyaineistoon. Kysely on luonteeltaan eksploratiivinen ja analyysi perustuu aineiston kuvailuun. Toisiaan täydentävät tai samankaltaiset arvon luonnin ja ansainnan logiikat, eli ns. jaettu logiikka, vaikuttavat keskeisesti rakennetun ympäristön verkostojen yhteistoiminnan laatuun. Ne parantavat verkostojen hallintaa ja vähentävät innovaatioihin liittyvää monimutkaisuutta. Kuitenkin verkostojen toimintaympäristö pysyvien verkostojen tasolla rajaa näiden kannusteiden muodostamisvaihtoehtoja. Ympäristötekijöistä legitimiteetti, toimijoiden näkemys riskeistä sekä riskienhallintakyky ovat merkittävimmät. Erityisesti julkisen sektorin toimijoilla näyttäisi olevan puutteita valmiuksissaan luoda toisiaan täydentäviä tai samankaltaista arvon luonnin ja ansainnan logiikkaa rakennetun ympäristön kehittämishankkeissa. Lisäksi väitöskirja toteaa, että liiketoimintaekosysteemi- ja liiketoimintamalleilla voitaisiin täydentää nykyisiä projektiperusteisia arvon luonnin ja ansainnan malleja. Tutkimuksen tulokset täydentävät olemassa olevia verkostojohtamisen teorioita osoittamalla, kuinka verkoston jäsenten erilaiset motivaatiot vaikuttavat niiden tekemiin valintoihin verkostossa. Lisäksi se osoittaa, kuinka arvon luonti- ja ansaintaprosessit ovat erillisiä sekä verkostojen eri tasoilla, että ajallisesti. Tutkimuksessa käytetyt ekosysteemi- ja liiketoimintamallit mahdollistavat rakennetun ympäristön verkostojen arvon luonnin ja ansaintalogiikan analysoinnin ja yhteistyön johtamisen uudella tavalla huomioimalla sekä rakentamisen että käytön ajan näkökulman. Alan yrityksille väitöskirja tarjoaa konkreettisia suosituksia tekijöistä, jotka voivat parantaa yritysten välisen yhteistyön tuloksia pääomaintensiivisillä toimialoilla sekä osoittaa julkisen sektorin keskeisen roolin alan innovaatioiden johtamisessa.
Julkaisun otsikon käännösHaluammeko todella tätä? Arvon luonnin ja ansainnan välisen dynamiikan rooli yritysten välisessä yhteistyössä rakennetunympäristön toimialalla
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Junnila, Seppo, Vastuuprofessori
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-8876-1
Sähköinen ISBN978-952-60-8877-8
TilaJulkaistu - 2019
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

  • innovaatio
  • rakennettu ympäristö
  • verkosto
  • ekosysteemi
  • liiketoimintamalli

Sormenjälki Sukella tutkimusaiheisiin 'Haluammeko todella tätä? Arvon luonnin ja ansainnan välisen dynamiikan rooli yritysten välisessä yhteistyössä rakennetunympäristön toimialalla: The role of the dynamics of value creation and capture in inter-firm collaboration in the built environment'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä