Kiinteistöjen tuottoperusteisen arvonmäärityksen soveltaminen kiinteistökohtaisen energiantuotannon kannattavuuden arvioinnissa

Niina Leskinen

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Ilmastonmuutoksen torjuminen vaatii siirtymistä uusiutuvaan energiantuotantoon. Kiinteistö-sektori kuluttaa noin 40 % energiasta ja tuottaa noin 40 % päästöistä maailmanlaajuisesti. Lisäksi noin 60 % kaikesta varallisuudesta on sitoutunut kiinteistöihin. Kiinteistökohtaisella energiantuotannolla, kuten aurinkopaneeleilla ja lämpöpumpuilla, voitaisiin kattaa noin 20 % energiasta pelkästään uusiutuvaan energiaan perustuvassa energiajärjestelmässä. Kiinteistösektorilla on merkittävä rooli energiamurroksen mahdollistajana. Keskitetyn ja kiinteistökohtaisen energian-tuotannon arvonluontilogiikassa on kuitenkin perustavanlaatuinen ero kiinteistönomistajan näkökulmasta. Väitöskirja tutkii, miten kiinteistöjen tuottoperusteinen arvonmääritys soveltuu kiinteistökohtaisiin energiainvestointeihin sijoituskiinteistöissä. Monimenetelmäistä lähestymistapaa hyödyntävässä tutkimuksessa selvitettiin laadullista ja määrällistä tietoa hyödyntäen, miten kiinteistökohtainen energiantuotanto vaikuttaa kiinteistön kassavirran muuttujiin ja miten kiinteistön tuottovaatimus heijastaa sijoitusriskejä. Väitöskirjan tulosten mukaan kiinteistökohtainen energiantuotanto hyödyttää kiinteistönomistajia usealla tavalla. Kiinteistön hoitokulut ja riskit voivat pienentyä. Lisäksi uusiutuva energiantuotanto voi vedota vuokralaisiin ja parantaa vuokrakassavirtaa. Kun kiinteistökohtaisen energiantuotannon arvo määritetään osana kiinteistön kassavirtaa, edellä mainitut hyödyt voidaan pääomittaa kiinteistön arvoon. Kiinteistönomistaja voi hyötyä myös muuten kuin taloudellisesti. Lisäksi väitöskirjassa havaittiin, että sijoitusriskejä arvioidaan eri tavalla kiinteistö- ja energia-aloilla. Kiinteistönomistajan näkökulmasta kiinteistökohtaisen energiantuotannon riskit vaihtelevat kiinteistöittäin, eivät pelkästään maa- ja teknologiakohtaisesti kuten perinteisesti on ajateltu. Mikäli kiinteistökohtaisen energiantuotannon arvo määritetään osana kiinteistön kassavirtaa, diskonttauskorkona käytetään kiinteistön tuottovaatimusta, joka heijastaa kiinteistökohtaisen energiantuotannon riskejä hyvin ja paljastaa kannattavuuden vaihtelun tarkasti. Tutkimus lisää ymmärrystä kiinteistökohtaisten energiainvestointien taloudellisesta kannattavuusarvioinnista. Kiinteistökohtaisen energiantuotannon arvon määrittäminen osana kiinteistön kassavirtaa mahdollistaa kiinteistönomistajille syntyvän arvon sisällyttämisen arviointiin sekä riskien vaihtelun huomioimisen kiinteistöittäin. Kiinteistökohtainen energiantuotanto on taloudellisesti kannattavaa, kun hyötyjen pääomitettu arvo ylittää investointikustannukset eli kun kiinteistökohtaisen energiantuotannon tuotto ylittää kiinteistön tuottovaatimuksen. Kiinteistöjen arvonmäärityksen soveltaminen kiinteistökohtaisen energiantuotannon kannattavuusarvioinnissa huomioi kiinteistönomistajan näkökulman ja mahdollisesti parantaa kannattavuutta alueilla, joissa kiinteistöjen tuottovaatimukset ovat matalia.
Julkaisun otsikon käännösKiinteistöjen tuottoperusteisen arvonmäärityksen soveltaminen kiinteistökohtaisen energiantuotannon kannattavuuden arvioinnissa
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Junnila, Seppo, Vastuuprofessori
  • Vimpari, Jussi, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-64-0103-4
Sähköinen ISBN978-952-64-0104-1
TilaJulkaistu - 2020
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

  • uusiutuva kiinteistökohtainen energiantuotantoinvestointi
  • hajautettu energiantuotanto
  • kiinteistösijoitus
  • kiinteistön arvo
  • diskontattu kassavirta

Sormenjälki Sukella tutkimusaiheisiin 'Kiinteistöjen tuottoperusteisen arvonmäärityksen soveltaminen kiinteistökohtaisen energiantuotannon kannattavuuden arvioinnissa'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä