Applying productivity information to control unwarranted variation in healthcare

Julkaisun otsikon käännös: Tuottavuusinformaation hyödyntäminen tarpeettoman vaihtelun hallinnassa terveydenhuollossa

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Hakutulokset