Tapauspäättelyn hyödyntäminen tiedonhaussa tieteellisistä artikkeleista koskien syanidi-vapaata kullan liuotusta

Maria Leikola

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Tämän väitöskirjatutkimuksen perimmäinen tarkoitus on säästää tutkijoiden, insinöörien, päättäjien ja kaikkien muidenkin tiedonhakuun turvautuvien ammattilaisten tärkeintä resurssia - aikaa. Nykyään käytetyimmillä tiedonhaun työkaluilla on kaksi suurta haastetta. Ensimmäinen haaste on, että perinteiset tiedonhaun työkalut, kuten Google Scholar tai Scopus, parhaimmillaankin palvelevat tutkijan ryhmäkontekstia – eivät kyseisen käyttäjän tutkimuskiinnostuksen, -projektin tai -vaiheen uniikkia kontekstia. Tämä johtaa suureen määrään irrelevantteja hakutuloksia, joiden läpi käyminen kuluttaa tutkijan kallista aikaa. Toinen tiedonhaun haaste on julkaistun tiedon eksponentiaalinen lisääntyminen. Olemassa olevan tiedon määrä on siis valtava, mutta tiedonhaun työkalut eivät nykyisellään kykene palvelemaan käyttäjiään niin tehokkaasti kuin olisi mahdollista. Tässä väitöskirjatutkimuksessa selvitettiin tapauspäättely-nimiseen (case-based reasoning, CBR) metodiin perustuvan työkalun mahdollisuuksia tieteellisen tiedon haussa. Tapauspäättelyn logiikka perustuu uuden tilanteen/kyselyn vertailuun aiempien tapauksien/mahdollisten tulosten kanssa. Samanlaisuus arvioidaan laskennallisesti määrittämällä kyselyn ja tapauksien välille similariteetti perustuen numeerisiin tai kuvaileviin attribuutteihin. Prototyyppisen hakukoneen rakentamista varten siihen sisällytettävien tieteellisten artikkeleiden aihe tuli rajata tarkasti, jotta niiden sisältämät tiedot olisivat suoraan vertailukelpoista keskenään. Aiheen rajaukseksi valittiin syanidivapaat kultamalmien ja -rikasteiden liuotusmenetelmät niiden ajankohtaisuuden vuoksi. Tutkimuksen aikana on rakennettu tapauspäättelyä käyttävä tiedonhaun työkalu, jonka kehityksen perustana on käytetty haastattelututkimuksia, työpajoja ja metallurgista tietoa. Sisällytettävät attribuutit ja niiden painotukset määräytyivät haastattelujen ja työpajojen perusteella, kun taas similariteettilaskenta nojautuu metallurgiseen tietoon. Käytännössä tiedonhaun työkalu on toteutettu myCBR-nimisellä ohjelmalla, johon ohjelmoitiin lisäosana tutkimuksen aikana kehitetty uusi similariteettimalli haluttujen ominaisuuksien mahdollistamiseksi. Väitöskirjan johtopäätös on, että tapauspäättely soveltuu tieteellisen tiedonhaun metodiksi ja toimiva prototyyppi tällaisesta työkalusta voidaan toteuttaa myCBR-ohjelmalla. Osaa kehitetyistä similariteettimalleista voi käyttää sellaisenaan muiden alojen kirjallisuuden vertailuun ja nykyistä mallia voidaan kehittää edelleen yhä paremmaksi. Tämän tohtoritutkimuksen tärkein anti on kuitenkin se, että tapauspäättelyä on nyt käytetty tällaisen työkalun rakentamiseen ja samalla on luotu alustava ohjenuora vastaavanlaisten työkalujen kehittämiselle muiden tutkimusalojen kirjallisuuden vertailua varten.
Julkaisun otsikon käännösTapauspäättelyn hyödyntäminen tiedonhaussa tieteellisistä artikkeleista koskien syanidi-vapaata kullan liuotusta
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Lundström, Mari, Vastuuprofessori
  • Rintala, Lotta, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-8680-4
Sähköinen ISBN978-952-60-8681-1
TilaJulkaistu - 2019
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

  • tapauspäättely
  • tiedonhaku
  • syanidivapaa kullan liuotus

Sormenjälki Sukella tutkimusaiheisiin 'Tapauspäättelyn hyödyntäminen tiedonhaussa tieteellisistä artikkeleista koskien syanidi-vapaata kullan liuotusta'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä