Application of advanced geospatial computation and technology to model and manage coastal environments

Julkaisun otsikon käännös: Edistyneiden geospatiaalisten laskentamenetelmien ja teknologioiden käyttö rannikkoympäristön mallintamiseen ja hallintaan

Anas Altartouri

  Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

  Abstrakti

  Ympäristömallinnuksen tavoitteena on tutkia, selittää ja ennustaa ilmiöitä ja viestiä tämä tieto ympäristön suunnitteluun ja hallintaan liittyvää päätöksentekoa varten. Ala on aktiivisen tutkimuksen kohteena, sillä ekosysteemeistä on yhä enemmän tietoa ja ympäristömallinnukseen linkittyvät tieteenalat kuten informaatioteknologia ja laskenta edistyvät jatkuvasti. Näiden alojen kehitys heijastuu myönteisesti ympäristömallien ja informaatiojärjestelmien suorituskykyyn ja käytettävyyteen. Tämä väitöskirja käsittelee edistyneiden geospatiaalisten laskentamenetelmien ja teknologioiden käyttöä rannikkoympäristön mallinnuksessa ja operatiivisessa hallinnassa kahden eri sovelluksen kautta. Näistä ensimmäisessä analysoidaan ja mallinnetaan Suomen etelärannikolle laajalti levinneen monivuotisen ruohovartisen kasvin, järviruo'on, levinneisyyttä. Koneoppimisen avulla mallinnetaan lajin esiintymistä ja määritetään lajin dynamiikkaa kuvaavalle soluautomaatille siirtymätodennäköisyydet. Lisäksi luodaan automaatin tilamuutossäännöt, arvioidaan mittakaavan vaikutusta ja testataan ja validoidaan malli. Toisessa sovelluksessa tarkastellaan tiettyjen lajien ja elinympäristöjen suojelemista öljyvahinkotilanteessa Suomenlahdella, jolla öljykuljetusten määrä on viime vuosina merkittävästi kasvanut. Öljyn uhkaamien alueiden priorisointia tukemaan luotiin ympäristöinformaatiojärjestelmä käyttäen hyväksi geospatiaalisia verkkopalveluita. Tutkimuksessa analysoidaan järjestelmän tietovaatimuksia ja käyttötarkoitusta ja näiden pohjalta suunnitellaan järjestelmä ja toteutetaan ja evaluoidaan prototyyppi. Tutkimuksen perusteella geospatiaalisten laskentamenetelmät ja teknologiat ovat erittäin hyödyllisiä ympäristön mallinnuksessa ja hallinnassa. Spatiaaliset mallit auttavat ymmärtämään järviruo'on levinneisyyttä ja mahdollistavat kasvin levinneisyyteen vaikuttavien tekijöiden, kasvin esiintymisen ja ruovikon sisäisen dynamiikan kvantifioinnin. Siirtymäsäännöt saatiin onnistuneesti määritettyä soluautomaatille koneoppimisen avulla. Geospatiaaliset teknologiat osoittautuivat hyvin lupaaviksi poikkeustilanteiden apuvälineiksi, sillä ne mahdollistavat tietojen tuomisen kentälle ja siten reaaliaikaisen päätöksenteon ja parantavat näin operatiivisen hallinnan tehokkuutta. Käytettyjen tutkimusmenetelmien soveltaminen edellyttää aina mm. tarkoituksenmukaisen mittakaavan määrittämistä, riittävää mallien testausta ja validointia ja informaatiojärjestelmien käyttökelpoisuuden arviointia. Oikein käytettynä geospatiaaliset laskentamenetelmät ja teknologiat tarjoavat ympäristötieteilijöille ja ympäristöä hallinnoiville tehokkaita työkaluja ongelmanratkaisuun ja kestävän kehityksen edistämiseen.
  Julkaisun otsikon käännösEdistyneiden geospatiaalisten laskentamenetelmien ja teknologioiden käyttö rannikkoympäristön mallintamiseen ja hallintaan
  AlkuperäiskieliEnglanti
  PätevyysTohtorintutkinto
  Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
  Valvoja/neuvonantaja
  • Sorvari, Jaana, Vastuuprofessori
  • Jolma, Ari, Ohjaaja
  Kustantaja
  Painoksen ISBN978-952-60-6254-9
  Sähköinen ISBN978-952-60-6255-6
  TilaJulkaistu - 2015
  OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

  Tutkimusalat

  • Saaristomeri
  • soluautomaatti
  • geospatiaaliset verkkopalvelut
  • Suomenlahti
  • koneoppiminen
  • öljyonnettomuus
  • järviruoko
  • spatiaalinen analyysi

  Sormenjälki

  Sukella tutkimusaiheisiin 'Edistyneiden geospatiaalisten laskentamenetelmien ja teknologioiden käyttö rannikkoympäristön mallintamiseen ja hallintaan'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

  Siteeraa tätä