An interdisciplinary assessment of energy security risks in the Finnish energy market

Julkaisun otsikon käännös: Poikkitieteellinen analyysi energiaturvallisuusriskeistä Suomen energiamarkkinoilla

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Ilmastonmuutos on yksi tämän hetken suurimmista globaaleista uhkista, ja energiasektori kattaa noin kaksi kolmannesta kaikista ilmastonmuutokseen liittyvistä päästöistä. Kansallisilla energia-järjestelmillä on siten ristiriitaiset tavoitteet kattaa jatkuvasti kasvava energian kysyntä ja vähentää samalla hiili-intensiteettiä huomattavasti. Tämän paineen myötä huoli energiaturvallisuudesta on kasvanut. Ajankohtaisimmat energiaturvallisuushuolet Suomen energiamarkkinoilla ovat tuotan-non riittävyys ja tuontiriippuvuus. Tämä väitöskirja tutkii näitä teemoja ja muita markkinoihin liittyviä energiaturvallisuusriskejä Suomessa. Tämä väitöskirja analysoi Suomen energiaturvallisuutta tutkimalla useita skenaarioita liittyen investointien kannattavuuteen, yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon (CHP) tulevaisuuteen, vakavan kuivuuden vaikutuksiin sekä tuontiriippuvuuteen. Tähän väitöskirjaan liittyvä tutkimus on tehty suureksi osaksi yhteistyössä useiden tutkijoiden kanssa eri tieteenhaaroista, kuten oikeus-tieteen, ympäristön ja politiikan tutkimuksen. Tuotannon riittävyyttä Suomessa tutkitaan käyttäen EnergyPLAN-simulointityökalua. Vakavan kuivuuden vaikutuksia Suomen energiajärjestelmässä tutkitaan yhdistämällä hydrologista mallinnusta ja energiajärjestelmämallinnusta. Tuotantokapa-siteetin investointinäkymiä, erityisesti biomassaan perustuvan CHP-tuotannon, tutkitaan käyttäen nettonykyarvo- (NPV) sekä tasoitettu elinkaarikustannus (LCOE) -menetelmiä. Mahdolliseen CHP-kapasiteetin vähenemiseen liittyviä energiaturvallisuusvaikutuksia tutkitaan kaupunkitasolla (Helsinki) määrällisesti mallintaen, ja kansallisen ja kansainvälisen tason vaikutuksia arvioidaan laadullisesti. Suomen riippuvuutta venäläisestä energiasta nykytilanteessa tutkitaan keskinäis-riippuvuuden analyysikehikon avulla, ja maiden välisen energiakaupan tulevaisuutta tutkitaan kehittämällä ja analysoimalla energiapolitiikkaskenaarioita vuoteen 2040 saakka.  Työn tulokset osoittavat, että Suomen energiajärjestelmällä on nykyisin hyvät valmiudet selviytyä teknisistä vioista. Julkisesta huolesta huolimatta teknisistä vioista johtuvat haasteet tuotannon riittävyyden kanssa ovat epätodennäköisiä. Vakava, monivuotinen kuivuus Pohjoismaissa voisi vaikuttaa tuotannon riittävyyteen Suomessa erityisesti rajoittuneen sähköntuonnin kautta huippu-kysynnän aikana. CHP-tuotannon korkeasta hyötysuhteesta huolimatta Suomen energiajärjestelmä selviäisi suuremmitta ongelmitta huomattavasta CHP-kapasiteetin vähenemisestä 2020-luvulla. Suomen riippuvuus venäläisestä energiasta ei ole toistaiseksi johtanut huoltovarmuusongelmiin, ja riippuvuus tulee todennäköisesti pienenemään tulevaisuudessa. Maiden välisen energiakaupan tutkimusta ei kuitenkaan voi rajoittaa pelkästään teknistaloudelliseen analyysiin, ja geopolitiikkaan sekä yhteiskuntatieteisiin liittyvien trendien vaikutuksia energiaturvallisuuteen on vaikeaa ennustaa.
Julkaisun otsikon käännösPoikkitieteellinen analyysi energiaturvallisuusriskeistä Suomen energiamarkkinoilla
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Syri, Sanna, Vastuuprofessori
  • Syri, Sanna, Ohjaaja
  • Zakeri, Behnam, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-8451-0
Sähköinen ISBN978-952-60-8452-7
TilaJulkaistu - 2019
OKM-julkaisutyyppiG5 Artikkeliväitöskirja

Tutkimusalat

  • energiaturvallisuus
  • energiajärjestelmäanalyysi
  • tuotannon riittävyys
  • tuontiriippuvuus

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Poikkitieteellinen analyysi energiaturvallisuusriskeistä Suomen energiamarkkinoilla'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä