An Integrated Model-Based Approach for Systems Engineering

Sarayut Nonsiri

  Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

  Abstrakti

  Järjestelmäsuunnitteluprojektit ovat yhä monimutkaisempia ja usein niihin liittyy poikkitieteellisiä tiimejä useissa fyysisissä paikoissa ja erinäisiä sidosryhmiä. Järjestelmäprosessien aikaisessa vaiheessa järjestelmäinsinöörien täytyy kerätä tarpeet, suunnitella prosessi ja analysoida aikaiset ratkaisut. Näillä aikaisen vaiheen toiminnoilla on suuri merkitys myöhempiin kehitysprosessin aktiviteetteihin kuten markkinoille pääsyaikaan, järjestelmän laatuun ja lopulliseen kustannukseen. Mallipohjainen järjestelmäsuunnittelu (MBSE), mallikeskeisenä menetelmänä, oli tarkoitettu tukemaan järjestelmäinsinöörejä käsittelemään monimutkaisuutta kehitettäessä järjestelmää käyttäen malleja (vai malleja käyttävää järjestelmää?). MBSE:n etuja ovat esimerkiksi laadun paraneminen, riskien vähentäminen, tuottavuuden kasvu ja kommunikaation parantaminen tehokkaasti. Toisaalta mallit eivät ole kovin käyttökelpoisia, jos niitä ei voida toteuttaa tai käyttää validointiin tai verifikaatioon. Tämän työn keskittyy mallipohjaisen käytännön, mikä on formalisoitu järjestelmänmallinnuskielellä (SysML), integroimiseen seuraavilla aloilla: vaatimusten mallinnus, tehtävien ja toimintojen aikataulutus ja fyysisten järjestelmien käytösanalyysi. Ensimmäisellä alalla, eli vaatimusten mallinnuksessa, tämä työ edistää vaatimusten muutoksista johtuvaa vaikutusanalyysiä yhdistämällä SysML-stereotyyppi- ja suunnittelun rakennematriisi- (DSM) tekniikoita. Toisella alalla DSM ja differentiaalinen kehitysalgoritmi (DDE) tekniikat mahdollistavat järjestelmäinsinöörien aikatauluttaa kehitysprosessia minimoimalla tehtävien iteroinnin ja lisäämällä tehtävien samanaikaisuutta. Kolmannella alalla kvalitatiivisen fysiikan tekniikoita, kuten dimensioanalyysi ja syy-seuraus analyysi, sovelletaan fyysisten järjestelmien käyttäytymisen mallinnuksessa ja simuloinnissa.
  Julkaisun otsikon käännösAn Integrated Model-Based Approach for Systems Engineering
  AlkuperäiskieliEnglanti
  PätevyysTohtorintutkinto
  Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
  Valvoja/neuvonantaja
  • Pietola, Matti, Vastuuprofessori
  • Coatanea, Eric, Ohjaaja
  Kustantaja
  Painoksen ISBN978-952-60-6077-4
  Sähköinen ISBN978-952-60-6078-1
  TilaJulkaistu - 2015
  OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

  Sormenjälki Sukella tutkimusaiheisiin 'An Integrated Model-Based Approach for Systems Engineering'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

  Siteeraa tätä