Edelläkäyttäjämenetelmän edistäminen ja sen omaksuminen organisaatioissa

Pia Helminen

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Ollakseen menestyviä yritysten täytyy pystyä vastaamaan kysyntään sekä nyt että tulevaisuudessa. Tämä on helpommin sanottu kuin tehty, sillä käyttäjien tarpeiden ymmärtäminen on vaikeaa ja siten yksi yleisimmistä ja kalleimmista epäonnistumisen syistä tuotekehityksessä. Käyttäjien osallistamista tuote- ja palvelukehityksessä pidetään tärkeänä, mutta osa käyttäjistä kehittää ratkaisuja kuitenkin täysin itsenäisesti. Kyse ei ole marginaalisesta ilmiöstä, vaan käyttäjien tekemiä innovaatioita sekä niin kutsuttuja edelläkäyttäjiä on kaikilla toimialoilla ja tuotekategorioissa post-it-lapuista urheiluvälineisiin ja kirurgien työkaluista pankkipalveluihin. Edelläkäyttäjämenetelmä on prosessi, jota yritykset voivat käyttää saadakseen hyötyä edelläkäyttäjistä. Vaikka edelläkäyttäjämenetelmästä on todettu olevan yrityksille paljon apua, se on käytössä silti vain harvoissa yrityksissä. Tämä väitöskirja pohjautuu kvalitatiiviseen tutkimukseen, joka koostuu semi-kokeellisista järjestelyistä, usean tapauksen tutkimuksesta sekä pitkittäisestä kahden tapauksen tutkimuksesta. Väitöskirjassa tutkittiin haasteita, jotka liittyvät edelläkäyttäjämenetelmän käyttöön organisaatioissa. Ensiksikin väitöskirjassa parannetaan käsitteitä ja keinoja, jotka liittyvät edelläkäyttäjien löytämiseen. Toiseksi saadaan ymmärrystä ja uusia keinoja liittyen siihen, kuinka edelläkäyttäjien tietoa ja osaamista voidaan siirtää yritykselle. Kolmanneksi väitöskirjassa selvitetään, millaiset asiat vaikeuttavat edelläkäyttäjämenetelmän omaksumista organisaatiossa, ja annetaan ehdotuksia, kuinka omaksumista voidaan helpottaa. Tulokset osoittavat, että vastustus käyttäjien ideoita tai uutta työtapaa kohtaan tai edelläkäyttäjämenetelmän vaatima aika eivät niinkään haittaa menetelmän omaksumista mutta ymmärrystä siitä, kuinka menetelmää sovelletaan, on vaikea siirtää ja säilyttää organisaatiossa. Tapausanalyysit havainnollistavat, että edelläkäyttäjämenetelmä vaatii taitoa ja kyvykkyyttä, mitä on vaikeaa välittää työntekijöiden välillä (niin kutsuttu "tahmea" tieto). Onkin hieman ironista, että kyse on samasta ilmiöstä, jonka käyttäjäinnovaatiotutkimus on tunnistanut yhdeksi pääsyyksi sille, miksi käyttäjiltä on ylipäätään vaikea saada tietoa ja miksi juuri edelläkäyttäjiä kannattaisi hyödyntää kehitystyössä.
Julkaisun otsikon käännösEdelläkäyttäjämenetelmän edistäminen ja sen omaksuminen organisaatioissa
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Ekman, Kalevi, Vastuuprofessori
  • Hyysalo, Sampsa, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-6974-6
Sähköinen ISBN978-952-60-6973-9
TilaJulkaistu - 2016
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

  • edelläkäyttäjät
  • edelläkäyttäjämenetelmä
  • käyttäjäinnovaatiot
  • tuotekehitys
  • palvelukehitys
  • omaksuminen organisaatiossa

Sormenjälki Sukella tutkimusaiheisiin 'Edelläkäyttäjämenetelmän edistäminen ja sen omaksuminen organisaatioissa'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä