Advancing sustainable transformation of cities: An analysis of city and household level efforts in the pursuit of carbon-neutrality targets

Julkaisun otsikon käännös: Kaupunkien kestävyystavoitteiden edistäminen – Hiilineutraaliustavoitteita edistävien menettelyjen tarkastelu kaupunkien sekä kotitalouksien tasolla

Hannele Ahvenniemi

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Kaupunkien sekä rakennetun ympäristön suuri merkitys ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa on tunnistettu laajasti. Tarttuakseen haasteeesen, kaupungit ovat julistaneet kunnianhimoisia hiilineutraaliustavoitteita sekä julkaisseet 'smart city' (älykkään kaupungin) strategioita. Samaan aikaan useat eri tahot ovat tarjonneet lukuisia keinoja ja ratkaisuja tavoitteiden saavuttamiseksi. Laajasti hyväksyttyä määritelmää älykkäille kaupungeille – eikä myöskään ymmärrystä linkittymisestä kestävän kaupungin käsitteeseen – ei kuitenkaan edelleenkään ole. Kovia odotuksia kohdistuu myös kotitalouksiin, joiden toiminta aiheuttaa merkittävän osuuden kaupunkien kasvihuonekaasupäästöistä: kotitalouksien odoteetaan olevan motivoituneita ottamaan käyttöön kestäviä sekä 'älykkäitä' keinoja ymmärtäen myös näiden vaikutuksen. Tämä väitöskirja koostuu viidestä erillisestä tutkimuksesta, jotka kaikki tarkastelevat kaupunkien kestävyystavoitteiden saavuttamista eri näkökulmista, sekä kaupungin että kotitalouksien tasolla. Ensimmäinen osa keskittyy kaupunkien tavoiteasetantaan tarkastellen 1) ekologisesti kesävien sekä älykkäiden kaupunkien eroja ja yhtäläisyyksiä, ja 2) kuinka kaupungit ilmaisevat ympäristötavoitteita strategioissaan. Väitöskirjan toinen osa käsittelee kotitalouksia, tarkastellen kotitalouksien vähähiilisyystoimenpiteiden ympäristövaikutuksia ja taloudellisia hyötyjä, sekä myös muita motivaatiotekijöitä valintojen takana. Tulokset osoittavat, että ekologisen kestävyyden tehokas edistäminen sekä kaupunkien että kotitaloukisen tasolla voi olla haastavaa. Kun kaupungit pyrkivät olemaan 'älykkäitä', ne eivät välttämättä samalla tavoittele ekologista kestävyyttä. Merkittäviä ponnisteluja siis tarvitaan, jotta ympäristötavoitteet saataisiin laajemmin osaksi kaupunkien toimenpidesuunnitelmia. Kun kotitaloudet puolestaan tekevät valintoja pienentääkseen hiilijalanjälkeä, nämä toimenpiteet eivät välttämättä johda merkittäviin tuloksiin, eivätkä ne aina tarjoa kotitaloudelle taloudellisia hyötyjä. Uusiutuvaa energiaa hyödyntävät edelläkävijäkotitaloudet sen sijaaan raportoivat muunlaisia koettuja hyötyjä: he kokevat iloa muun muassa energiaomavaraisuudesta ja siitä, että voivat tarjota informaaatiota muille. Informaatiolla on keskeinen merkitys hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisessa, ja älykkäät teknologiat voivat olla hyödyksi tässä. Siinä missä älykkyystavoitteet ovat keskeisessä roolissa kaupungeissa – tarkoituksena tuoda yhteen erilaisia teknologioita ja keinoja kestävyystavoitteiden edistämiseksi – on kuitenkin tärkeää, että kaupungit selventävät, mitkä näistä toimenpiteistä voivat todella olla hyödyksi ympäristötavoitteiden saavuttamisessa.
Julkaisun otsikon käännösKaupunkien kestävyystavoitteiden edistäminen – Hiilineutraaliustavoitteita edistävien menettelyjen tarkastelu kaupunkien sekä kotitalouksien tasolla
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Kosonen, Risto, Vastuuprofessori
  • Häkkinen, Tarja, Ohjaaja, Ulkoinen henkilö
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-64-0192-8
Sähköinen ISBN978-952-64-0193-5
TilaJulkaistu - 2020
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

  • kestävä kaupunki
  • älykäs kaupunki
  • kotitalouksien energiankäyttö
  • uusiutuva energia
  • hiilijalanjäljen pienentäminen
  • kustannusvaikutukset

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Kaupunkien kestävyystavoitteiden edistäminen – Hiilineutraaliustavoitteita edistävien menettelyjen tarkastelu kaupunkien sekä kotitalouksien tasolla: An analysis of city and household level efforts in the pursuit of carbon-neutrality targets'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä