Access Control and Machine Learning: Evasion and Defenses

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Koneoppimis- ja tekoälyjärjestelmät ovat kokeneet suunnatonta suosiota viime vuosina. Koneoppimispalvelujen ulkoistamisesta on tullut Googlen kaltaisten suurten teknologiajättien liiketoimintaetu. Koneoppimista on myös yhä enemmän sovellettu tietoturvallisuuskriittisiin sovelluksiin, kuten käyttöoikeuksien valtuuttamiseen. Koneoppimisella voidaan tehdä turvallisuusjärjestelmistä helppokäyttöisempiä, mutta myös turvata järjestelmiä tietyiltä haavoittuvuuksilta, kuten "linkkihyökkäykseltä" (eng. relay attack). Koneoppimisjärjestelmät ovat näissä käyttötarkoituksissa erityisen herkkiä viimeaikaiselle "vihamielisen koneoppimisen" (eng. adversarial machine learning) kehitykselle, jossa koneoppimisen heikkouksia hyödynnetään tiettyjen turvallisuuskriittisten ominaisuuksien heikentämiseen. Esimerkiksi "kiertohyökkäys" (eng. evasion) heikentää koneoppisjärjestelmän päätöksenteon eheyttä ja "louhintahyökkäys" (eng. model extraction) heikentää koneoppimisjärjestelmän luottamuksellisuutta. Tämänlaisten epätoivottujen käyttäytymisten arvioinnista on tullut yhä tärkeämpää koneoppimisjärjestelmissä.  Tämä väitöskirja on jaettu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa esitän miten vaivattoman tietoturvan tietoturvaominaisuuksia voidaan edistää koneoppimisella ja esitän miten tälläisten järjestelmien tietoturvan tasoa pystytään arvioimaan. Toisessa osassa esitän alan tehokkaimpia kiertohyökkäyksiä ja louhintahyökkäyksiä kuvantunnistusalgoritmeja kohtaan. Kolmannessa osassa arvioin yksinkertaisten kiertohyökkäysten tehokkuutta vihapuheentunnistusalgoritmeja kohtaan ja esitän menetelmän, jolla voidaan keinoälyllisesti tuottaa uskottavan näköisiä valearvioita ravintoloille. Lopuksi esitän vielä yleisiä havaintojani ja päätelmiäni vaivattomasta tietoturvasta ja koneoppimisalgoritmien käytöstä muuan muassa moderointiin.
Julkaisun otsikon käännösAccess Control and Machine Learning: Evasion and Defenses
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Asokan, N., Vastuuprofessori
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-8650-7
Sähköinen ISBN978-952-60-8651-4
TilaJulkaistu - 2019
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

  • käyttöoikeuksien valtuutus
  • koneoppiminen

Sormenjälki Sukella tutkimusaiheisiin 'Access Control and Machine Learning: Evasion and Defenses'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä