Uusi tuottopotentiaalin laskentamenetelmä sovellettuna radan valmistukseen

Riku Pihko

  Tutkimustuotos: Doctoral ThesisMonograph

  Abstrakti

  Klassinen kilpailukykyinen yritys etsii jatkuvasti uusia tapoja tuoton maksimoimiseksi. Tähän tarkoitukseen on useita menetelmiä, joilla voidaan tunnistaa tappioden lähteitä sekä joilla voidaan laskea tuotantoyksikön kannattavuutta ja tuottavuutta. Olemassa olevat menetelmät eivät kuitenkaan tarjoa riittävää tietoa siitä kuinka voidaan laskea teknologian ja prosessiparametrien muutoksiin liittyvä tuottopotentiaali. Tämä tutkimuskysymys on ratkaiseva, jotta kehitys- ja investointipanostukset voidaan kohdistaa tehokkaasti. Tämän tutkimuskysymyksen selvittämiseen tarvitaan tutkimustyötä. Tutkimustyön seurauksena tässä työssä kehitetään uusi tuottopotentiaalin laskentamenetelmä. Tämä tutkimus soveltaa konstruktiivista tutkimustapaa uuden radanvalmistusprosesseille soveltuvan tuottopotentiaalin laskentamenetelmän kehittämiseen. Teoreettinen viitekehys on tuottofunktio, jota kehitetään edelleen ja muodostetaan radantuottomalli. Radantuottomalli optimoidaan teknologiaan ja prosessiin liittyvien parametrien suhteen ja muodostetaan tuottopotentiaalit. Uudet käsitteet, tuottopotentiaalit eri kasvavan kompleksisuuden optimointitasoilla, esitetään. Herkkyyden ja epävarmuuden laskenta lisätään menetelmään ja menetelmän soveltaminen esitetään kahden esimerkkitapauksen avulla. Tämän jälkeen kuvataan kuinka menetelmää voidaan soveltaa jatkuvana prosessina ja lisäksi esitetään periaatteet menetelmän soveltamiseksi erilaisille tuotteille ja prosesseille. Tulokset osoittavat, että aikaansaatua tuottopotentiaalin laskentakehystä voidaan soveltaa radanvalmistuksen tuottopotentiaalianalyyseihin. Määritettyjen tuottopotentiaalien perusteella voidaan väittää, että uusi menetelmä sovellettuna uuden teknologian arviointiin tuo esiin merkittävää potentiaalia radanvalmistusprosessien kannattavuuden parantamiseksi. Menetelmän tarkkuutta ja laajuutta voidaan edelleen parantaa malleja kehittämällä. Jatkuvan tuottojen kasvattamisen varmistamiseksi menetelmää voidaan käyttää jatkuvana prosessina. Lisäksi uutta menetelmää voidaan soveltaa erityyppisille tuotteille ja prosesseille sekä optimaalisen resurssien käytön määrittämiseen soveltamalla uusia parametreja ja malleja.
  Julkaisun otsikon käännösUusi tuottopotentiaalin laskentamenetelmä sovellettuna radan valmistukseen
  AlkuperäiskieliEnglanti
  PätevyysTohtorintutkinto
  Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
  Valvoja/neuvonantaja
  • Kuosmanen, Petri, Vastuuprofessori
  • Virtanen, Seppo, Ohjaaja
  Kustantaja
  Painoksen ISBN978-952-60-6403-1
  Sähköinen ISBN978-952-60-6404-8
  TilaJulkaistu - 2015
  OKM-julkaisutyyppiG4 Tohtorinväitöskirja (monografia)

  Tutkimusalat

  • rata
  • raina
  • paperi
  • kartonki
  • pehmopaperi
  • kone
  • prosessi
  • tuotanto
  • teknologia
  • menetelmä
  • laskenta
  • parannus
  • tuotto
  • potentiaali
  • optimointi

  Sormenjälki

  Sukella tutkimusaiheisiin 'Uusi tuottopotentiaalin laskentamenetelmä sovellettuna radan valmistukseen'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

  Siteeraa tätä