Malliin perustuva lähestymistapa monimutkaisten tuotteiden teknisen suunnitteluun

William Brace

  Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

  Abstrakti

  Vaatimusanalyysi on tunnistettu keskeiseksi osaksi onnistunutta tuotekehitysprosessia. Analyysiin liittyy kuitenkin edelleen merkittäviä haasteita, ja sen suorittaminen on vaativa tehtävä useille yrityksille, sillä tuotteille asetettavia vaatimuksia käsitellään tavallisimmin joko manuaalisesti erilaisten dokumenttien avulla tai erilaisilla räätälöidyillä sovelluksilla, joilla ei ole yhtymäkohtaa muuhun tuotesuunnittelutietoon. Sen lisäksi, että vaatimusanalyysin ja muun tuotesuunnittelutiedon välinen yhteys puuttuu, ongelmana on myös se, ettei yleiseen tuotekehitykseen liittyvää vaatimusanalyysia ole määritelty tietokonepohjaisten työkalujen vaatimalla tarkkuudella ja johdonmukaisuudella, toisin kuin on tehty esimerkiksi ohjelmistotekniikan tuotekehityksessä. Konetekniikan puolella tapahtunut tuotteiden monimutkaisuuden kasvu on johtanut siihen, että tuotekehitys on muuttunut yhä monitahoisemmaksi prosessiksi, joka edellyttää yhä tarkemmin määritettyjä ja formalisoituja suunnittelukäytäntöjä. Samalla mallintaminen ja simulointi ovat tulleet välttämättömäksi osaksi tuotekehitystä. Tässä väitöskirjassa tutkitaan vaatimuskehittämisen käytäntöjä ja menetelmiä, joiden sosiaalisia tavoitteena on parantaa vaatimusten analysointiprosessia teknisessä suunnittelutoiminnassa. Väitöskirjassa kehitetään ja arvioidaan kattava vaatimusten analysointikehys, jonka perusteella ja suunnittelun formaaleja malleja hyödyntäen rakennetaan mallipohjainen tietokoneistettu tukijärjestelmä vaatimuskehittämisen tueksi. Työ perustuu suunnittelun tutkimuksen metodologiaan, joka mahdollistaa vaadittavan tieteellisen tarkkuuden ja tiedon systemaattisen validoinnin. Vaatimusten analysointiprosessin aikana syntyvän lisäinformaation tunnistamisen tukena käytetään tapaustutkimusta. Väitöskirjan tärkein tulos voidaan tiivistää mallipohjaiseksi vaatimusten analysointiprosessiksi, joka auttaa parantamaan vaatimusanalyysia teknisessä suunnittelutoiminnassa. Lisäksi tutkimus korostaa mahdollisuuksia käyttää tarkistuslistoja varmistamaan vaatimusten täydellinen tunnistaminen ja parantamaan jäljitettävyyttä. Vaatimusten analysointiprosessi on kehitetty joukoksi tunnistettavissa olevia ja toistettavia toimintaohjeita, joita noudattamalla saadaan johdettua, validoitua, hallittua ja ylläpidettyä kvantifioitavissa olevia vaatimuksia. Saatu mallinnusjärjestelmä on helppo validoida simulaatioilla. Yksi olennainen, tutkimuksen korostama piirre on informaation tärkeys vaatimusten kehittämisessä. Tukijärjestelmä muodostaa tärkeän lähtökohdan informaatiojärjestelmän hallinnalle ja integroinnille. Se toimii myös tiedonetsintäkanavana ja arvokkaana viestinnän välineenä.
  Julkaisun otsikon käännösMalliin perustuva lähestymistapa monimutkaisten tuotteiden teknisen suunnitteluun
  AlkuperäiskieliEnglanti
  PätevyysTohtorintutkinto
  Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
  Valvoja/neuvonantaja
  • Ekman, Kalevi, Vastuuprofessori
  Kustantaja
  Painoksen ISBN978-952-60-4918-2
  Sähköinen ISBN978-952-60-4919-9
  TilaJulkaistu - 2012
  OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

  Tutkimusalat

  • vaatimusanalyysi
  • mallipohjaiset vaatimukset
  • vaatimusten tarkistuslista
  • vaatimustieto
  • suunnitteluvaatimukset
  • dimensioanalyysi
  • SysML

  Sormenjälki Sukella tutkimusaiheisiin 'Malliin perustuva lähestymistapa monimutkaisten tuotteiden teknisen suunnitteluun'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

  Siteeraa tätä