A longitudinal case study of an entrepreneurial networking process

Raija Leskinen

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Tarkoitus – Tämän tutkimuksen tarkoituksena on syventää ymmärrystä yrittäjien verkostoitumisprosessista yksilön näkökulmasta. Tutkimuksen kohteena ovat yksilöiden välinen dynamiikka ja kollektiiviset prosessit yrittäjien verkostoitumisprosessissa. Tutkitaan niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat yrittäjien välisiin suhteisiin ja sitä kautta edistävät yhteistyötä tai vaikuttavat epäonnistumiseen yrittäjien verkostoitumisprosessin aikana. Päätutkimuskysymys on: Kuinka yrittäjien verkostoitumisprosessi kehittyy? Oleellisiin asioihin, käsitteisiin ja tekijöihin perehtymällä voidaan yrittäjyys- ja verkostotutkimuksessa löytää uusia suuntia. Monimutkainen todellisuus ja inhimillinen toimija tämän todellisuuden luojana yrittäjien verkostoitumisprosessissa ovat mielenkiinnon kohteina. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä yksilöiden välisestä dynamiikasta ja kollektiivisesta prosessista, samoin kuin vuorovaikutuksesta ja dialogista verkostoitumisprosessin aikana. Teoriat ja metodit – Väitöskirja ja sen kolme artikkelia perustuvat ja nivoutuvat tieteellisiin käsitteisiin ja teorioihin yrittäjyyden, organisaatioiden johtamisen ja yhteiskuntatieteiden kirjallisuudessa. Kaikki kolme artikkelia perustuvat samaan tapaustutkimukseen; 25 palvelumarkkinoilla toimivan yrittäjän verkostoitumisprojekti ajalla 2006–2008. Yhteenvetoosa ja kolme artikkelia tarkastelevat verkostoitumisprosessia yksilön näkökulmasta. Artikkelit – Väitöskirja sisältää kolme tieteellistä artikkelia: A) Yrittäjät verkostoitumisprosessin inhimillisinä toimijoina (Leskinen, 2010); B) dialogin avulla innovointia ja oppimista yrittäjien verkostoitumisprosessissa (Leskinen, hyväksytty julkaistavaksi 2011); C) menestys naisyrittäjien verkostoitumisprosessissa (Leskinen, 2011). Kontribuutio – Väitöskirjalla on kaksi pääkontribuutiota, jotka liittyvät inhimilliseen toimijaan verkostoitumisprosessitutkimuksessa ja yrittäjien verkostoitumisprosessin viitekehyksen kehittäminen ja uudistaminen yksilön näkökulmasta. Yksityiskohtaisemmin väitöskirjalla ja kolmella artikkelilla on seuraavia teoreettisia kontribuutioita: 1) yrittäjien verkostoitumisilmiön kuvaaminen 2) yrittäjien verkostoitumisviitekehyksen kuvaaminen yrittäjäominaisuuksien ja organisaatiotekijöiden (dialogi, luottamus, sitoutuminen) vuorovaikutuksena, 3) uuden “yrittäjät verkostoitumisprosessin inhimillisinä toimijoina” - käsitteen kuvaaminen, 4) dialogi, sitoutuminen, luottamus – tekijöiden tutkiminen verkostoitumisprosessissa, 5) dialogin avulla tapahtuvan innovoinnin ja oppimisen tutkiminen verkostoitumisprosessissa, 6) menestyksen teoreettisen tarkastelun ja empiiristen tulosten kuvaaminen naisyrittäjien verkostoitumisprosessin yhteydessä.
Julkaisun otsikon käännösA longitudinal case study of an entrepreneurial networking process
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Kyrö, Paula, Vastuuprofessori
  • Lahti, Arto, Vastuuprofessori
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-4093-6
Sähköinen ISBN978-952-60-4094-3
TilaJulkaistu - 2011
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'A longitudinal case study of an entrepreneurial networking process'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä