Behavioristisen yritysteorian näkökulma yritysostoihin, yritysostojen menestykseen ja strategisiin valintoihin

Pasi Kuusela

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Organisaation vaatimustasot (aspiration levels) ja huomiointikyky (attention) ovat behavioristisen yritysteorian (behavioral theory of the firm) kaksi keskeisintä yrityksen toiminnan (firm behavior) selittämiseen käytettyä käsitettä. Niiden vaikutusta toiminnasta seuraavaan yrityksen tuloksellisuuteen (firm performance) ei kuitenkaan tunneta hyvin. Tutkin väitöskirjassani organisaation vaatimustasojen ja huomiointikyvyn vaikutusta sarjayritysostojen menestykseen. Väitöskirja koostuu kolmesta esseestä, jotka testaavat behavioristisesta yritysteoriasta johdettuja argumentteja hyödyntäen aineistoa, joka koostuu 87:n yhdysvaltalaisen suuryrityksen informaatio- ja telekommunikaatiosektoreilla vuosina 1990-2010 tekemistä 2502:sta yritysostosta. Ensimmäinen essee käsittelee organisaation normaalista vaatimustasosta poikkeavan tuloksellisuuden vaikutusta yrityksen toimintaan tarkastelemalla samanaikaisesti vastakkaisen tyyppisiä strategisia valintoja: yritysostoja ja divestointeja. Essee osoittaa, että vaatimustasosta poikkeavan tuloksellisuuden vaikutukset riippuvat transaktion tyypistä. Toisen esseen keskeinen argumentti on, että päätöksentekijöiden harjoittama organisaation huomiointikyvyn kontrollointi (attentional control) ja organisaation toistuvuuteen pohjautuva kokemus (organizational practice) parantavat organisaation kykyä suorittaa monimutkaisia informaation prosessointia vaativia tehtäviä. Essee tutkii tätä tarkastelemalla organisaation huomiointikyvyn kontrolloinnin ja aiemman aktiviteetti-kohtaisen kokemuksen vaikutusta sarjayritysostojen hyödyntämiseen yrityksen innovaatiotoiminnassa. Tulokset osoittavat päätöksentekijöiden uuden luomiseen (exploration) keskittyvän orientaation auttavan yritystä hyödyntämään laajan teknologisen tietovarannon sisältäviä yritysostoja jos organisaatiolla on merkittävää aiempaa kokemusta vastaavista yritysostoista. Aiempi kokemus itsessään on välttävä muttei riittävä tekijä teknologiapohjaisten sarjayritysostojen menestyvään hyödyntämiseen yrityksen innovaatiotoiminnassa. Kolmas essee tutkii sarjayritysostojen vaikutusta yrityksen menestykseen tilanteissa, joissa yritysostot tehdään organisaation normaalia vaatimustasoa alemman tuloksellisuuden tai määrätyn tyyppisen strategisen orientaation aikana. Esseen tulokset osoittavat, että päätöksentekijöiden yrittäjyyteen keskittyvän orientaation aikana toteutetut yritysostot parantavat yrityksen menestystä samoin kuin yritysostot, jotka toteutetaan organisaation tuloksellisuuden palauttamiseksi normaalitasolle.
Julkaisun otsikon käännösBehavioristisen yritysteorian näkökulma yritysostoihin, yritysostojen menestykseen ja strategisiin valintoihin
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Maula, Markku, Vastuuprofessori
  • Keil, Thomas, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-5440-7
Sähköinen ISBN978-952-60-5441-4
TilaJulkaistu - 2013
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

  • behavioristinen yritysteoria
  • organisaation vaatimustasot
  • organisaation huomiointikyky
  • yritysostot
  • innovaatio

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Behavioristisen yritysteorian näkökulma yritysostoihin, yritysostojen menestykseen ja strategisiin valintoihin'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä