Äitiysneuvolapalvelut ja äitiyshuollon innovaatioiden kehittäminen

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisMonograph

Abstrakti

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla kuntien äitiysneuvolapalvelujen laatua (rakenteita, prosesseja, tuloksia) sekä terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksiä palvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä Manner-Suomen kunnissa vuonna 2008. Lisäksi kuvataan case äitiyshuollon tarvelähtöisten innovaatioiden kehittämiseen. Näin saadaan uutta näkökulmaa ja ratkaisuehdotuksia palvelujen tarvelähtöiselle kehittämiselle. Tutkimuksen empiirisen osan kohteena oli kaikki 398 Manner-Suomen kuntaa. Kuntatasolla vastausprosentti oli 79 % (n=313). Kunnat luokiteltiin äitiysneuvolan järjestämistavan mukaan ja kuntakohtaisia tuloksia yhdistettiin syntymärekisteritietoihin. Aineistoa analysoitiin tilastollisin ja laadullisin menetelmin. Tutkimustulosten mukaan äitiysneuvolapalvelut olivat hajanaisia vuonna 2008. Tulosten perusteella erityistä tukea tarvitsevien raskaana olevien hoitopolkujen laatua olisi kehitettävä yhtenäisten palvelujen takaamiseksi, ja palvelujen järjestämistä olisi uudistettava toimiviksi kokonaisuuksiksi. Lääkäreiden, hoitajien, kätilöiden ja johtajien näkemysten mukaan äitiysneuvolapalvelujen vahvuutena oli monialainen ja moniammatillinen yhteistyö, kokeneet ja osaavat ammattilaiset. Näkemykset palvelujen heikkouksista kohdentuivat riittämättömään osaamiseen sekä vähäiseen syntyvyyteen ja sen vaikutuksiin osaamisen ylläpitämiselle. Lähete-palaute-käytänteiden suurimmat haasteet liittyivät epäyhtenäisiin tietojärjestelmiin ja epäselviin prosesseihin. Äitiysneuvolapalvelujen kehittämisessä tulisi nykyistä paremmin huomioida lääketieteen erityisasiantuntemuksen ja kätilöosaamisen hyödyntäminen, perhekeskeisten prosessien kehittäminen sekä moniammatillinen yhteistyö perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja erikoissairaanhoidon välillä. Biodesign-mallin soveltamista palvelukonseptien kehittämiseen systemaattisena, vaiheistettuna mallina voisi hyödyntää kehitettäessä äitiyshuoltoon uusia, innovatiivisia ja tarvelähtöisiä palveluinnovaatioita. Tutkimuksen teoreettisessa osassa kuvataan design-tutkimuksen periaatteita, jotta Solving the Mesh -case, jonka eteneminen esitetään Biodesign-prossessin vaiheiden mukaisesti, kytkeytyy esimerkiksi tarvelähtöisten innovaatioiden kehittämisestä. Äitiyshuollon palvelujen uudistaminen on ajankohtaista. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää kehitettäessä organisaatiorajat ylittäviä palvelukokonaisuuksia ja laadun seurantaa. Äitiysneuvolapalvelut hyötyisivät yhtenevästä valtakunnallisesta järjestelmästä, kätilöosaamisesta, lääkäriosaamisen keskittämisestä sekä johdonmukaisesta seurannasta laadukkaiden palvelujen takaamiseksi ja asiakkaiden eriarvoisuuden vähentämiseksi. Toimintojen tarvelähtöiselle kehittämiselle antaa Biodesign-prosessi systemaattisen rakenteen, jossa moniammatillisten tiimien osaamista voidaan hyödyntää innovatiivisten palvelurakenteiden kehittämisessä.
Julkaisun otsikon käännösÄitiysneuvolapalvelut ja äitiyshuollon innovaatioiden kehittäminen
AlkuperäiskieliSuomi
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
 • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
 • Gissler, Mika, Vastuuprofessori, Ulkoinen henkilö
 • Hemminki, Elina, Vastuuprofessori, Ulkoinen henkilö
 • Ilmoniemi, Risto, Vastuuprofessori
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-64-0931-3
Sähköinen ISBN978-952-64-0932-0
TilaJulkaistu - 2022
OKM-julkaisutyyppiG4 Monografiaväitöskirja

Tutkimusalat

 • äitiysneuvola
 • äitiyshuolto
 • palveluketju
 • hoitopolku
 • kätilötyö
 • innovaatio
 • biodesign

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Äitiysneuvolapalvelut ja äitiyshuollon innovaatioiden kehittäminen'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä