Pehmeisiin robotteihin käytettävät valoaktuoitavat ja itsekorjautuvat hydrogeelit

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Pehmeitä robotteja tutkitaan intensiivisesti esimerkiksi lääketieteellisiä sovelluksia ja turvallisia valmistusprosesseja silmällä pitäen. Pehmeät materiaalit vaurioituvat kuitenkin helposti, minkä vuoksi materiaalin sitkeyden huomiointi suunnitteluvaiheessa on tärkeää. Esitänkin kehittäväni hydrogeelejä, jotka ovat itsekorjautuvia ja jotka voidaan saada liikkumaan valon avulla, sekä näihin perustuvia pehmeitä robotteja. Itsekorjautuvuus lisää pehmeiden robottien sitkeyttä, kun taas valo-ohjaus mahdollistaa pienen koon ja etäohjattavuuden. Hydrogeelin nanokomposiittirakenteen ansiosta materiaalin sitkeys, itsekorjautuvuus ja valoherkkyys voidaan optimoida. Tavoitteena on valmistaa valo-ohjattava koura, joka kykenee korjaamaan itsensä vakavan vaurion jäljiltä, sekä muunneltavia, yhteistyöhön kykeneviä kävelijöitä. Projekti yhdistää itsekorjautuvat hydrogeelit ja pehmeät robotit mahdollistaen uudet toiminnot pehmeisiin materiaaleihin perustuvissa laitteissa.
Akronyymi-
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/202031/08/2023

Yhteistyöpartnerit

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 7 – Edullinen ja puhdas energia

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.