Smart cities and digital inequalities

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Projekti tarkastelee kaupunkien digitalisaatiota ja älykaupunkikehitystä käyttäen käsitettä digitaalinen eriarvoisuus. Se viittaa ihmisten digitaalisen pystyvyyden eroihin, joihin kuuluu digitaalisen teknologian saavutettavuus, taidot ja ymmärrys. Projekti toteutetaan yhteistyössä Helsingin ja Espoon kanssa. Se perustuu suunnitteluantropologiselle lähestymistavalla, mikä tarkoittaa, että uuden tiedon lisäksi se tuottaa ideoita, konsepteja ja käytännön sovelluksia. Projekti tuottaa uutta tietoa siitä, miten erilaiset ihmiset kokevat digitaalisen eriarvoisuuden kaupungeissa, jotka toteuttavat digitalisaatiota intensiivisesti ja rakentavat myös erityisiä älykaupunkialueita. Toiseksi, se tarkastelee miten digitaalista tasa-arvoa voi edistää, ja etsii uusia tapoja ja periaatteita älykaupunkien rakentamiseen. Tarkoitus on muokata älykaupungista väline, jonka avulla kaupunkilaisten teknologiaa koskevaa syvää ymmärrystä voisi kasvattaa sen sijaan, että älykaupungit tuottavat eriarvoisuutta.
LyhytotsikkoYlipulli Johanna AT-palkka
AkronyymiYlipulli Johanna AT-palkka
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/09/202031/10/2025

Yhteistyöpartnerit

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 10 – Vähentynyt eriarvoisuus
  • SDG 11 – Kestävät kaupungit ja yhteisöt
  • SDG 13 – Ilmastotoimet

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.