Laskennallinen tutkimus fluoresoivista hopea klustereista biosensori ja biokuvantamis sovelluksiin

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Projektissa on tarkoituksena tutkia kahdentyyppisiä hopeananoklustereita tietokonesimulaatioiden avulla. Ensimmäinen tutkittava klusterityyppi on DNA:lla stabiloidut nanoklusterit ja toinen tutkittava tyyppi on pienillä molekyyleillä suojeltu klusteri. Näiden klustereiden lupaavia potentiaalisia sovelluskohteita ovat myrkyllisten metallien, pienten molekyylien tai jopa geenien havaitseminen liuoksessa. Klustereita voitaisiin mahdollisesti käyttää hyväksi myös biologisessa kuvantamisessa. Tämän tutkimisen tavoitteena on auttaa näiden nanomateriaalien suunnittelua atomistisen tason simulaatioilla.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/202031/08/2022

Yhteistyöpartnerit

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.