Lineaarisista liiketoimintamalleista kohti dynaamisia ekosysteemejä

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Kaupan ekosysteemin luominen ja suomalaisten tuotteiden sekä palveluiden viennin edistäminen. Alustatalouden, datan ja tiedolla johtamisen täysimittainen hyödyntäminen ekosysteemin eri osapuolien välisessä vuorovaikutuksessa. Uusien palveluiden ja liiketoimintamallien kehittäminen kaupan alan ekosysteemin laajemman tarkastelun kautta.
LyhytotsikkoBF/Wisdom
AkronyymiWisdom
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/09/202031/08/2022