Which factors really predict asset return?

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Tämä projekti tarkastelee muuttujia, jotka vaikuttavat arvopaperien odotettuihin tuottoihin ja hinnoitteluun. Aihetta käsittelevä tutkimus on löytänyt satoja muuttujia, jotka vaikuttavat ennustavan tuottoja. Tämä luku vaikuttaa erittäin korkealta huomioiden, että teorioiden mukaan vain muutaman muuttujan tulisi selittää arvopaperien odotettuja tuottoja. Tämä projekti pyrkii ymmärtämään arvopaperien tuottojen ennustettavuutta kolmella tavalla. Ensinnäkin projekti tarkastelee kriittisesti kirjallisuudessa käytettyjä tilastollisia menetelmiä. Toisekseen, projekti tarkastelee mitkä kirjallisuudessa esitetyt muuttujat ovat oikeasti kytköksissä arvopaperien odotettuihin tuottoihin ja mitkä eivät. Kolmannekseen, projekti pyrkii ymmärtämään minkä takia tietyt muuttuja ennustavat arvopaperien tuottoja.
Akronyymi-
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/09/202231/08/2024

Yhteistyöpartnerit

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.