Weyl and flat-band fermions in topological superfluids

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Hakemuksen painopiste on topologisen aineen kokeellinen tutkimus matalimmissa lämpötiloissa. Nimitys viittaa topologisesti epätriviaalin perustilan omaaviin suuriin kvanttisysteemeihin, kuten topologisiin eristeisiin tai 3He-isotoopin supranesteisiin. Vaikka ne koostuvat tavallisista atomeista, teoria ennustaa, että niiden matalien lämpötilojen ominaisuuksia kuvaavat eksoottiset massattomat hiukkaset. Tulevaisuudessa topologiset materiaalit lupaavat mullistaa jokapäiväisen elämämme mahdollistamalla kvanttilaitteet jopa huoneenlämmössä, mutta vastaamattomia kysymyksiä on vielä runsaasti. Me ehdotamme parhaan ymmärryksen ja teorian kanssa yhteensopivuuden saavuttamista 3He-supranesteissä. Aiomme selvittää, kuinka massattomat fermionit 3He:ssa vuorovaikuttavat muun systeemin kanssa ja miten ne säätelevät topologisen aineen dynaamisia ominaisuuksia. Tähän kysymykseen vastaaminen on äärimmäisen tärkeää tulevien sovellusten kannalta ympäristössä, joka on väistämättä dynaaminen ja kohinainen.
LyhytotsikkoWEYFLUID/Eltsov
AkronyymiWEYLFLUID
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/09/202031/12/2024

Yhteistyöpartnerit

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.