Aallokon synnyttämä rakenteellinen vaihtelu etelämantereen jääpeitteessä

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Etelämantereen jääpeite on talvella jopa 1000 km levyinen mutta kutistuu kesällä kuudesosaansa. Reunoillaan se joutuu kohtaamaan Etelämeren aallot, jotka voivat olla 20 m korkeita. Ne tunkeutuvat 100-300 km jääpeitteen reunavyöhykkeeseen muokaten sen olosuhteita. Talvella ne estävät yhtenäisen jääpeitteen muodostuminen. Sen sijaan aalloilla kelluu pannukakkujääksi kutsuttua pientä lauttaa. Kesällä aallot pirstovat jäätä edistäen sen sulamista. Reunavyöhykkeen olosuhteiden ennustaminen on tärkeää, kun pyritään mallintamaan Etelämerta ja koko maapalloa. Pitää kuvata, miten aallot muokkaavat jääpeitettä ja miten ne vaimenevat kulkiessaan sen läpi. ANTGRAD-hanke tutkii tätä sekä teoreettisesti että havainnoimalla reunavyöhykettä laivoista ja sateelliteista. Reunavyöhykkeen tapahtumia jäljitellään 40x40 m jääkoealtaassa, johon voidaan synnyttää aallokko, ja lisäksi selvitetään miten reunavyöhykkeessä kulkevat laivat kokevat jään iskut. Tällä on merkitystä myös Jäämeren laivaliikenteelle.
LyhytotsikkoANTGRAD
AkronyymiANTGRAD
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/01/202131/12/2024

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.