Veden ja suolan vaikutus polyelektrolyyttikomplekseissa

 • Sammalkorpi, Maria (Vastuullinen tutkija)
 • Batys, Piotr (Projektin jäsen)
 • Khavani Sariani, Mohammad (Projektin jäsen)
 • Harmat, Adam (Projektin jäsen)
 • Javannikkhah, Sousa (Projektin jäsen)
 • Mudedla, Sathish (Projektin jäsen)
 • Scacchi, Alberto (Projektin jäsen)
 • Vuorte, Maisa (Projektin jäsen)
 • Vahid, Hossein (Projektin jäsen)
 • Kastinen, Tuuva (Projektin jäsen)
 • Mohammadyarloo, Zahra (Projektin jäsen)

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Polymers with electric charge are called polyelectrolytes. When oppositely charged polyelectrolytes are mixed in water solution they assemble to form aggregates, complexes. Polyelectrolyte complexes have applications ranging from biomedical to temperature-responsive materials and adhesives and they are closely related to polyelectrolyte multilayers. In water solution, these complexes can undergo a “glass-melt” transition in which they suddenly become softer. The plasticization response, and especially its dependency on water and salt, remain poorly understood. This proposal targets resolving the role salt ions and water in the polyelectrolyte complex plasticization. The new knowledge will allow not only fine-tuning the softening transition temperature but also tailoring the physical properties of these materials toward new applications.

Tiivistelmä

Varattuja polymeerejä kutsutaan polyelektrolyyteiksi. Kun vastakkaisvarauksisia polyelektrolyytteja sekoitetaan keskenään vesiliuoksessa ne muodostavat aggregaatteja, komplekseja. Polyelektrolyyttikomplekseilla on sovellutuksia biolääketieteen materiaaleina, lämpötilariippuvina materiaaleina sekä liima-aineina ja ne ovat läheistä sukua polyelektrolyyttikalvoille. Vesiliuoksissa polyelektrolyyttikomplekseilla voi olla niin kutsuttu "lasisiirtymä", jossa ne yhtäkkisesti pehmenevät. Pehmentymistä, ja erityisesti sen riippuvuutta vedestä ja suolasta, ei vielä ymmärretä. Tässä projektissa selvitetään suolan ja veden vaikutusta polyelektrolyyttikompleksien rakenteeseen ja pehmenemiseen. Saatu uusi tieto mahdollistaa pehmenemislämpötilan säätämisen haluttuun suuntaan sekä näiden materiaalien ominaisuuksien säätämisen siten, että uudet sovellutukset ovat mahdollisia.
LyhytotsikkoWASAPE / Sammalkorpi
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/201731/12/2021

Yhteistyöpartnerit

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

 • SDG 7 – Edullinen ja puhdas energia
 • SDG 12 – Vastuullinen kulutus ja tuotanto

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.