Wang Haichao ARF Research costs

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Projektissa tutkitaan kaukolämpöverkkoon (KLV) kytketyn lämpövaraston (LV) dynaamista vastetta ja innovatiivista aktiivista ohjausteknologiaa rakennusten lämmöntarpeen ja lämmöntuotannon tasapainottamiseksi. Tämän vuoksi tutkimuksessa kehitetään LVKVL -järjestelmälle tarkempi simulaatiomalli jossa huomioidaan lämpöjärjestelmän intertia ja aikavakiot. Tutkimuksessa kehitetään myös sekä järjestelmän suunnitteluun että operointiin sopiva aktiivinen ohjausmenetelmä ja optimointityökalu joiden avulla voidaan paremmin tasapainottaa lämmön tuotanto ja tarve. Jotta kehitettävät menetelmät voidaan validoida ja tulokset hyödyntää käytännössä, kehitettäviä menetelmiä testataan tutkimuksen aikana case-tutkimuksista saatavalla todellisella datalla. Projekti tuottaa uusia tieteellisiä menetelmiä ja tehokkaita laskentatyökaluja joiden avulla voidaan parantaa rakennusten lämmityksen energiatehokkuutta ja vähentää CO2-päästöjä samalla kun sisätilojen lämpöviihtyvyys paranee.
AkronyymiWang Haichao AT-kulut
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/202031/08/2023

Yhteistyöpartnerit

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 7 – Edullinen ja puhdas energia
  • SDG 13 – Ilmastotoimet

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.