Kaupunkilaiset kilpailukykyisten hiilinielujen ja -varastojen rakentajina

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia matemaattisia kaavoja, joiden avulla voi analysoida ja ennustaa, miten kauas ja miten nopeasti viestit leviävät suurissa kontaktiverkostoissa, sekä estimoida tuntemattoman verkoston rakenne viestien kulkuaikoja havaitsemalla. Menetelmällisesti hanke sijoittuu todennäköisyysteorian, verkkoteorian ja tilastotieteen rajapintaan. Keskeinen lähestymistapa on kehittää ja soveltaa stokastiikan raja-arvolauseita suuriin verkostomalleihin, joiden koko lähestyy ääretöntä. Näin voidaan johtaa uusia ja aiempaa tarkempia kaavoja informaation leviämisen mallintamiseen ja tilastollisten estimaattoreiden vertailuun. Tutkimuksen kohteena olevat estimaattorit tarjoavat arvokasta tietoa kontaktiverkostojen käyttäjille näkyvyyden maksimointiin, palveluntarjoajille teknologisen alustan optimointiin ja kolmansille osapuolille verkostodatan poikkeavuuksien tunnistamiseen.
LyhytotsikkoVN UrbanCStock
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/201930/04/2021

Yhteistyöpartnerit

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 3 – Hyvä terveys ja hyvinvointi
  • SDG 7 – Edullinen ja puhdas energia
  • SDG 11 – Kestävät kaupungit ja yhteisöt
  • SDG 12 – Vastuullinen kulutus ja tuotanto
  • SDG 13 – Ilmastotoimet

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.