Value Transformers

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Asiakkaan kokema arvo on yksi liiketoiminnan ja kilpailuedun keskeisistä ajureista teollisilla markkinoilla. Markkinoiden johtavilla toimittaja- ja asiakasyrityksillä on merkittäviä haasteita realisoida arvokeskeisten liiketoimintastrategioiden täysi potentiaali. Vaikka tutkimuskirjallisuus on käsitellyt asiakasarvoa ja arvomyymistä melko laajasti toimittajan näkökulmasta, asiakasnäkökulma arvon ostamiseen on parhaimmillaankin hyvin pinnallinen. Uusin ymmärrys ja tietotaito arvokeskeisestä ostamisesta sekä arvopohjaiseen vaihdantaan liittyvistä yhteisluontikäytänteistä on kapeaa ja hajanaista. Asiakasnäkökulma arvokeskeiseen ostamiseen edustaa yhtä keskeisintä ja tärkeintä tutkimusaukkoa tämän hetkisessä markkinointikirjallisuudessa. Tämä projekti vastaa näihin kriittisiin haasteisiin tutkimalla arvokeskeistä liiketoimintaa asiakkaan näkökulmasta. Tutkimus keskittyy erityisesti siihen, miten yritykset voivat muuttaa nykyistä liiketoimintaa asiakkaiden, arvoketjujen, ja laajempien verkostopartnereiden kanssa kohti aidosti arvokeskeistä logiikkaa. Tämän lisäksi, hanke tutkii myös sitä, miten asiakasyritykset voivat oppia tekemään yhteistyötä toimittajayritysten kanssa ostaakseen arvoa. Näitä kunnianhimoisia tavoitteita varten on rakennettu tutkimuskonsortio, joka koostuu edelläkävijäyrityksistä ja heidän avainasiakkaistaan, sekä tutkimusryhmistä, joilla on vahvat näytöt asiakasarvotutkimuksesta teollisilla markkinoilla. Tutkimushanke toteutetaan yhteistyössä Lappeenrannan teknillisen yliopiston, Turun yliopiston, ja Aalto-yliopiston kanssa. Hankkeen partneriyrityksiä ovat MacGregor, Outotec, Kemppi, sekä SimAnalytics. Hanke tekee myös tiivistä yhteistyötä DIMECCin, sekä usean teollisen ja kansainvälisen asiantuntijapartnerin kanssa vauhdittaakseen koko teollisuusalojen laajuista muutosta kohti arvokeskeistä liiketoimintalogiikka.
AkronyymiValue Transformers
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/08/201631/12/2019

Yhteistyöpartnerit

  • Aalto-yliopisto (johto)
  • MacGregor Finland Oy (Projektin osapuoli)
  • SimAnalytics Oy (Projektin osapuoli)
  • Turun yliopisto (Yhteishakija)
  • Metso Finland Oy (Projektin osapuoli)
  • Business Finland Oy (Projektin osapuoli)
  • Kemppi Oy
  • Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.